skip to main content
Langue :
Ouverture adaptée

Tous nos services sont accessibles sur rendez-vous.
Ouverture adaptée

Tous nos services sont accessibles sur rendez-vous.
Afficher les résultats avec :
résultats 1 2 3 4 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
台灣人的日本時代, Taiwan ren de Riben shi dai
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

台灣人的日本時代, Taiwan ren de Riben shi dai

何, 義麟 (1962-...) ; He, Yilin (1962-...) ; 蔡, 錦堂 ; Cai, Jintang

Appartient à la collection : 典藏台灣史, 6 Appartient à la collection : Dian cang Taiwan shi, 6

台北市 : 玉山社出版事業股份有限公司, Taibei shi : Yu Shan she chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2019

Disponible(->>)

2
Imperiales Wissen und koloniale Gewalt : Japans Herrschaft in Taiwan 1895-1945
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Imperiales Wissen und koloniale Gewalt : Japans Herrschaft in Taiwan 1895-1945

Heé, Nadin (19..-...)

Appartient à la collection : Globalgeschichte, 11

Frankfurt : Campus, 2012

Disponible(->>)

3
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

台胞抗日史話, Tai bao kang Ri shi hua

黄, 煌雄 (1944-...) ; Huang, Huangxiong (1944-...)

台北. 黄煌雄 ; Taibei. Huang Huangxiong, 民国 66 [1977

Disponible(->>)

4
日據下台湾政治社会運動史, Ri ju xia Taiwan zheng zhi she hui yun dong shi
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

日據下台湾政治社会運動史, Ri ju xia Taiwan zheng zhi she hui yun dong shi

葉, 榮鐘 (1900-1978) ; Ye, Rongzhong (1900-1978)

Appartient à la collection : 台灣歷史館, 15 Appartient à la collection : Taiwan li shi guan, 15 Appartient à la collection : 葉榮鐘全集, 1 Appartient à la collection : Ye Rongzhong quan ji, 1

台中. 晨星出版 ; Taizhong. Chen xing chu ban, 2000

Disponible(->>)

5
日本統治下的台灣 = Formosa under the Japanese rule : resistance and suppression, Riben tong zhi xia de Taiwan = Formosa under the Japanese rule : resistance and suppression
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

日本統治下的台灣 = Formosa under the Japanese rule : resistance and suppression, Riben tong zhi xia de Taiwan = Formosa under the Japanese rule : resistance and suppression

許, 世楷 (1934-..) ; Xu, Shikai (1934-..)

Appartient à la collection : 歷史, 1 Appartient à la collection : Li shi, 1

台北. 玉山社出版事業股份有限公司 ; Taibei. Yu shan she chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2006

Disponible(->>)

6
台灣百年前的足跡, Taiwan bai nian qian de zu ji
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

台灣百年前的足跡, Taiwan bai nian qian de zu ji

楊, 南郡 (1931-) ; Yang, Nanjun (1931-)

Appartient à la collection : 影像, 臺灣, 6 Appartient à la collection : Ying xiang, Taiwan, 6

台北市. 玉山社出版事業股份有限公司 ; Taibei shi. Yu shan she chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 1996

Disponible(->>)

7
近代以来台湾社会转型研究, Jin dai yi lai Taiwan she hui zhuan xing yan jiu
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

近代以来台湾社会转型研究, Jin dai yi lai Taiwan she hui zhuan xing yan jiu

陈, 小冲 (Ed.) ; Chen, Xiaochong (Ed.)

Appartient à la collection : 台湾研究系列 Appartient à la collection : Taiwan yan jiu xi lie

北京. 九州出版社 ; Beijing. Jiu zhou chu ban she, 2016

Disponible(->>)

8
日據下台灣大事年表, Ri ju xia Taiwan da shi nian biao
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

日據下台灣大事年表, Ri ju xia Taiwan da shi nian biao

葉, 榮鐘 (1900-) ; Ye, Rongzhong (1900-)

Appartient à la collection : Taiwan li shi guan, 17 Appartient à la collection : Works, 3

台中市. 晨星出版 ; Taizhong Shi. Chen xing chu ban, 2000

Disponible(->>)

9
跨越國境線 : 近代台灣去殖民化之歷程, Kua yue guo jing xian : jin dai Taiwan qu zhi min hua zhi li cheng
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

跨越國境線 : 近代台灣去殖民化之歷程, Kua yue guo jing xian : jin dai Taiwan qu zhi min hua zhi li cheng

何, 義麟 (1962-...) ; He, Yilin (1962-...)

Appartient à la collection : 台灣文化系列, 35, ISSN 2077-0367 Appartient à la collection : Taiwan wen hua xi lie, 35, ISSN 2077-0367

台北縣板橋市. 稻鄉出版社 ; Taibei Xian Banqiao Shi. Dao xiang chu ban she, 民國95 [2006

Disponible(->>)

10
日據時期臺灣新文學運動硏究, Ri ju shi qi Taiwan xin wen xue yun dong yan jiu
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

日據時期臺灣新文學運動硏究, Ri ju shi qi Taiwan xin wen xue yun dong yan jiu

梁, 明雄 ; Liang, Mingxiong

Appartient à la collection : 文史哲學集成, 355 Appartient à la collection : Wen shi zhe xue ji cheng, 355

台北市. 文史哲出版社 ; Taibei Shi. Wen shi zhe chu ban she, 民國85 [1996

Disponible(->>)

résultats 1 2 3 4 next page

Refine Search Results

Affiner vos résultats

Sujet 

 1. Taiwan. 1895-1945  (17)
 2. Taiwan. History. 1895-1945  (15)
 3. Politique et gouvernement. Taiwan. 1895-1945  (8)
 4. Taiwan. Politics and government. 1895-1945  (8)
 5. Taiwan. 1945-...  (5)
 6. Taiwan. History. 1945-  (4)
 7. Taiwan. Actes de congrès. 1895-1945  (3)
 8. Taiwan. Histoire. 1895-1945  (3)
 9. Taiwan. Politics and government. 1945-  (3)
 10. Politique et gouvernement. Taiwan. 1945-...  (3)
 11. Femmes. Conditions sociales. Taiwan  (2)
 12. Aborigènes de Taiwan. Histoire  (2)
 13. Japon. Colonies. Taiwan  (2)
 14. Taiwan. Religion  (1)
 15. Taiwan aborigines. Government policy. Japan  (1)
 16. Identité collective. Taiwan  (1)
 17. Taiwan. History. To 1895  (1)
 18. Taiwan aborigines. Government policy. Taiwan  (1)
 19. Colonisation. Taiwan  (1)
 20. Forces armées. À l'étranger. Japon  (1)
 21. Relations extérieures. Actes de congrès. Japon Taiwan  (1)
 22. 福建省 (China). Relations. Taiwan  (1)
 23. Fujian (Chine). Relations. Taiwan  (1)
 24. Relations extérieures. Taiwan Japon  (1)
 25. Taiwan aborigines. History  (1)
 26. Taiwan. Ouvrages illustrés. 1895-1945  (1)
 27. Femmes. Histoire. Taiwan  (1)
 28. Conditions économiques. Taiwan  (1)
 29. Buddhism. History. Taiwan  (1)
 30. Aborigènes de Taiwan. Politique publique. Japon  (1)
 31. Relations extérieures. Japon Taiwan  (1)
 32. East Asia. Historiography  (1)
 33. Bouddhisme. Taiwan. 20e siècle  (1)
 34. China. Administrative and political divisions History  (1)
 35. Taiwan. Social conditions. 1895-1945  (1)
 36. Taiwan. Colonization  (1)
 37. Opium. Government policy History. Taiwan  (1)
 38. Japan. Foreign relations. Taiwan  (1)
 39. Taiwan. Civilization Japanese influences  (1)
 40. Taiwan. Relations. China 福建省 (China)  (1)
 41. Aborigènes de Taiwan. Politique publique. Taiwan  (1)
 42. Taiwan. Politics and government Chronology. 1895-1945  (1)
 43. Expositions. Taiwan. 20e siècle  (1)
 44. Corée. Actes de congrès. 1910-1945 (Occupation japonaise)  (1)
 45. Taiwan. History Chronology. 1895-1945  (1)
 46. Ethnicity. Taiwan  (1)
 47. Taiwan. Civilisation Influence bouddhique  (1)
 48. Japan. Colonies History  (1)
 49. Chine. Histoire constitutionnelle  (1)
 50. Taiwan. History. Insurrection, 1895  (1)
 51. Women. Social conditions. Taiwan  (1)
 52. Politique et gouvernement. Chine. 1912-1949  (1)
 53. Guerre sino-japonaise (1894-1895). Taiwan  (1)
 54. Japanese. Taiwan  (1)
 55. Exhibitions. History. Taiwan. 20th century  (1)
 56. Taiwan aborigines. History. 20th century  (1)
 57. Opium. Politique publique Histoire. Taiwan  (1)
 58. Ethnicité. Taiwan  (1)
 59. Korea. History. Japanese occupation, 1895-1945  (1)
 60. Bouddhisme. Histoire. Taiwan  (1)
 61. Taiwan. Foreign relations. Japan  (1)
 62. Fujian Sheng (China). Relations. Taiwan  (1)
 63. Taiwan. Jusqu'à 1895  (1)
 64. Femmes. Taiwan. 1895-1945  (1)
 65. Relations extérieures. Actes de congrès. Taiwan Japon  (1)
 66. Taiwan. Histoire constitutionnelle  (1)
 67. Taiwan. Relations. Fujian (Chine)  (1)
 68. Politique et gouvernement. Chronologie. Taiwan. 1895-1945  (1)
 69. Taiwan. History  (1)
 70. Asie orientale. Historiographie Actes de congrès  (1)
 71. Taiwan. Relations. Chine  (1)
 72. Taiwan. History Congresses. 1895-1945  (1)
 73. Taiwan. Relations. China Fujian Sheng (China)  (1)
 74. Ethnicité. Actes de congrès. Taiwan  (1)
 75. Sino-Japanese War, 1894-1895. Taiwan  (1)
 76. Taiwan. Economic conditions  (1)
 77. Changement social. Taiwan  (1)
 78. Asie du Sud-Est. Historiographie Actes de congrès  (1)
 79. Colonies. Histoire. Taiwan  (1)
 80. Taiwanais. Influence japonaise Actes de congrès  (1)
 81. Autres open sub menu

Auteur 

 1. Ye, Rongzhong  (2)
 2. 葉, 榮鐘  (2)
 3. 何, 義麟  (2)
 4. He, Yilin  (2)
 5. 鍾, 淑敏  (1)
 6. Ping-Hui, Liao  (1)
 7. Jiang, Canteng  (1)
 8. 松岡, 格  (1)
 9. 洪, 郁如  (1)
 10. 吳, 佩珍  (1)
 11. Zhong, Shumin  (1)
 12. Edmondson, Robert  (1)
 13. Wang, David Der-wei  (1)
 14. Hutsebaut, Marc  (1)
 15. Barclay, Paul D  (1)
 16. 中国社会科学院.台湾史研究中心  (1)
 17. 謝森展  (1)
 18. 许, 维勤  (1)
 19. Chen, Xiaochong  (1)
 20. 江, 燦騰  (1)
 21. Wang, Xiaobo  (1)
 22. Zeng, Shuqing  (1)
 23. 蔡, 錦堂  (1)
 24. Huang, Huangxiong  (1)
 25. Metzler, John J  (1)
 26. 吳, 密察  (1)
 27. Xie, Senzhan  (1)
 28. 梁, 明雄  (1)
 29. Zhongguo she hui ke xue yuan.Jin dai shi yan jiu suo Taiwan shi yan jiu shi  (1)
 30. 竹中, 信子  (1)
 31. Matsuda, Hiroko  (1)
 32. 許, 世楷  (1)
 33. 曾, 淑卿  (1)
 34. Kō, Ikujo  (1)
 35. Cai, Jintang  (1)
 36. 栗原純  (1)
 37. Heé, Nadin  (1)
 38. Wu, Yixin  (1)
 39. Wakabayashi, Masahiro  (1)
 40. Zhao, Suisheng  (1)
 41. Liang, Mingxiong  (1)
 42. 周, 俊宇  (1)
 43. Kurihara, Jun  (1)
 44. Corcuff, Stéphane. politiste  (1)
 45. 张, 仕荣  (1)
 46. Yang, Nanjun  (1)
 47. Takenaka, Nobuko  (1)
 48. Xu, Shikai  (1)
 49. Zhang, Shirong  (1)
 50. Liu, Fenghan  (1)
 51. Zhou, Junyu  (1)
 52. 黄, 煌雄  (1)
 53. 呂, 紹理  (1)
 54. 中国社会科学院.近代史研究所 台湾史研究室  (1)
 55. 陈, 小冲  (1)
 56. 若林, 正丈  (1)
 57. Wu, Peizhen  (1)
 58. Wu, Micha  (1)
 59. Lü, Shaoli  (1)
 60. 王, 曉波  (1)
 61. 劉鳳翰  (1)
 62. Matsuoka, Tadasu  (1)
 63. 吳, 亦昕  (1)
 64. Huang, Songxian  (1)
 65. Zhongguo she hui ke xue yuan.Taiwan shi yan jiu zhong xin  (1)
 66. Xu, Weiqin  (1)
 67. 徐, 國章  (1)
 68. 楊, 南郡  (1)
 69. Xu, Guozhang  (1)
 70. 黃, 頌顯  (1)
 71. Autres open sub menu

Date de parution 

Affiner à partir de Affiner jusqu'à
 1. Avant 1996  (4)
 2. 1996 à 2002  (8)
 3. 2003 à 2006  (6)
 4. 2007 à 2016  (5)
 5. Après 2016  (8)
 6. Autres open sub menu

Langue 

 1. Chinois  (24)
 2. Anglais  (8)
 3. Allemand  (1)
 4. Autres open sub menu

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Vous pouvez relancer votre recherche :
 • dans le SUDOC (catalogue français des bibliothèques de l'enseignement supérieur et de la recherche)
 • dans WorldCat (catalogue international)
 • dans Google Scholar
 • dans Isidore (moteur de recherche du CNRS)
 • dans BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

Vous pouvez aussi :

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.