skip to main content
Langue :
Afficher les résultats avec :
résultats 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
抗日战争实录, Kang Ri zhan zheng shi lu
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

抗日战争实录, Kang Ri zhan zheng shi lu

解, 力夫 (1928-...) ; Xie, Lifu (1928-...)

石家庄. 河北人民出版社 ; Shijiazhuang. Hebei ren min chu ban she, 1992

Disponible(->>)

2
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

抗戰勝利的代價 : 抗戰勝利四十週年學術論文集, Kang zhan sheng li di dai jia : kang zhan sheng li si shi zhou nian xue shu lun wen ji

許, 倬雲 (1930-...) (Ed.) ; Xu, Zhuoyun (1930-...) (Ed.) ; 丘, 宏達 (1936-2011) (Ed.) ; Qiu, Hongda (1936-2011) (Ed.) ; 任, 孝琦 (Ed.) ; Ren, Xiaoqi (Ed.)

Appartient à la collection : 聯合報叢書 Appartient à la collection : Lian he bao cong shu

臺北. 聯合報社 ; Taipei. Lian he bao she, 民國75 [1986

Disponible(->>)

3
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

中日戰爭史略, Zhong Ri zhan zheng shi lüe

國防部史政局 ; Guo fang bu shi zheng ju

臺北. 正中書局 ; Taibei. Zheng zhong shu ju, 民國57 [1968

Disponible(->>)

4
抗战时期重庆的新闻界, Kang zhan shi qi Chongqing de xin wen jie
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

抗战时期重庆的新闻界, Kang zhan shi qi Chongqing de xin wen jie

文, 履平 (Ed.) ; Wen, Lüping (Ed.) ; 肖, 鸣锵 (Ed.) ; Xiao, Mingqiang (Ed.) ; 重庆抗战丛书编纂委员会 (Ed.) ; Chongqing kang zhan cong shu bian zuan wei yuan hui (Ed.)

Appartient à la collection : 重庆抗战丛书 Appartient à la collection : Chongqing kang zhan cong shu

重庆. 重庆出版社 ; Chongqing. Chongqing chu ban she, 1995

Disponible(->>)

5
老印象 : 鬼子兵虐待华人的兽行, Lao yin xiang : gui zi bing nüe dai hua ren de shou xing
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

老印象 : 鬼子兵虐待华人的兽行, Lao yin xiang : gui zi bing nüe dai hua ren de shou xing

成, 鹰 (Ed.) ; Cheng, Ying (Ed.)

Appartient à la collection : 国人老印象, 第2辑 Appartient à la collection : Guo ren lao yin xiang, di 2 ji

北京. 中国社会出版社 ; Beijing. Zhongguo she hui chu ban she, 1998

Disponible(->>)

6
中国抗日战争史 = The history of the war of resistance against Japanese aggression, Zhongguo kang Ri zhan zheng shi = The history of the war of resistance against Japanese aggression
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

中国抗日战争史 = The history of the war of resistance against Japanese aggression, Zhongguo kang Ri zhan zheng shi = The history of the war of resistance against Japanese aggression

中国人民解放军军事科学院. 军事历史硏究部 ; Zhongguo ren min jie fang jun jun shi ke xue yuan. Jun shi li shi yan jiu bu

北京. 解放军出版社 ; Beijing. Jie fang jun chu ban she, 1991-1994

Disponible(->>)

7
老印象 : 鬼子兵制造的慘案, Lao yin xiang : gui zi bing zhi zao di can an
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

老印象 : 鬼子兵制造的慘案, Lao yin xiang : gui zi bing zhi zao di can an

成, 鹰 (Ed.) ; Cheng, Ying (Ed.)

Appartient à la collection : 国人老印象, 第1辑 Appartient à la collection : Guo ren lao yin xiang, di 1 ji

北京. 中国社会出版社 ; Beijing. Zhongguo she hui chu ban she, 1998

Disponible(->>)

8
少数民族与抗日战争, Shao shu min zu yu kang Ri zhan zheng
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

少数民族与抗日战争, Shao shu min zu yu kang Ri zhan zheng

杨, 策 (Ed.) ; Yang, Ce (Ed.) ; 中国抗日战争史学会 (Ed.) ; Zhongguo kang ri zhan zheng shi xue hui (Ed.) ; 中国人民抗日战争纪念馆 (Ed.) ; Zhongguo ren min kang ri zhan zheng ji nian guan (Ed.)

Appartient à la collection : 中国抗日战争史丛书 Appartient à la collection : Zhongguo kang Ri zhan zheng shi cong shu

北京. 北京出版社 ; Beijing. Beijing chu ban she, 1997

Disponible(->>)

9
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

抗日十大戰役, Kang Ri shi da zhan yi

蔡, 慧生 ; Cai, Huisheng

香港. 現代出版公司 ; Xianggang. Xian dai chu ban gong si, s.d

Disponible(->>)

10
南京大屠杀史料集. 34. 日本军国教育・百人斩与驻宁领馆史料, Nanjing da tu sha shi liao ji. 34. Riben jun guo jiao yu, bai ren zhan yu zhu Ning ling guan shi liao
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

南京大屠杀史料集. 34. 日本军国教育・百人斩与驻宁领馆史料, Nanjing da tu sha shi liao ji. 34. Riben jun guo jiao yu, bai ren zhan yu zhu Ning ling guan shi liao

张, 生 (Ed.) ; Zhang, Sheng (Ed.) ; 曹, 大臣 (Ed.) ; Cao, Dachen (Ed.) ; 雷, 国山 () ; Lei, Guoshan ()

Appartient à la collection : 南京大屠杀史料集, 34 Appartient à la collection : Nanjing da tu sha shi liao ji, 34

南京. 江苏人民出版社. 凤凰出版传媒集团 ; Nanjing. Jiangsu ren min chu ban she. Feng huang chu ban chuan mei ji tuan, 2007

Disponible(->>)

résultats 1 2 3 4 5 next page

Refine Search Results

Affiner vos résultats

Type de ressource 

 1. Livres  (142)
 2. Cartes  (1)
 3. Autres open sub menu

Sujet 

 1. Nankin, Massacre de (1937). Sources  (33)
 2. Sino-Japanese War, 1937-1945  (22)
 3. Nanking Massacre, Nanjing, Jiangsu Sheng, China, 1937. Sources  (21)
 4. Guerre sino-japonaise (1937-1945). Sources  (17)
 5. Sino-Japanese War, 1937-1945. Sources  (15)
 6. Guerre sino-japonaise (1937-1945)  (14)
 7. Chine. 1937-1945  (10)
 8. China. History. 1937-1945  (9)
 9. Guerre sino-japonaise (1937-1945). Récits personnels japonais  (9)
 10. Sino-Japanese War, 1937-1945. Personal narratives, Japanese  (7)
 11. Guerre sino-japonaise (1937-1945). Sources. Chine Nankin (Chine)  (7)
 12. Sino-Japanese War, 1937-1945. Sources. China Nanjing Shi  (7)
 13. Sino-Japanese War, 1937-1945. China Chongqing  (6)
 14. Nankin (Chine). Histoire. 20e siècle  (6)
 15. Guerre sino-japonaise (1937-1945). Histoire diplomatique  (5)
 16. Guerre sino-japonaise (1937-1945). Chine Chongqing (Chine)  (5)
 17. 南京市 (China). History. 20th century  (5)
 18. Sino-Japanese War, 1937-1945. Diplomatic history  (5)
 19. Guerre sino-japonaise (1937-1945). Récits personnels chinois  (5)
 20. Sino-Japanese War, 1937-1945. Atrocities Sources. China Nanjing Shi  (4)
 21. Sino-Japanese War, 1937-1945. History  (4)
 22. Guerre sino-japonaise (1937-1945). Histoire  (4)
 23. Guerre sino-japonaise (1937-1945). Atrocités Sources. Chine Nankin (Chine)  (4)
 24. Nanjing Shi (China). History. 20th century  (4)
 25. Guerre sino-japonaise (1937-1945). Atrocités  (4)
 26. Shanghai (Chine). Histoire  (4)
 27. Sino-Japanese War, 1937-1945. Atrocities  (4)
 28. Sino-Japanese War, 1937-1945. Economic aspects. China  (4)
 29. Sino-Japanese War, 1937-1945. Personal narratives, Chinese  (4)
 30. Nanjing, Battle of, Nanjing, Jiangsu Sheng, China, 1937. Sources  (4)
 31. Guerre sino-japonaise (1937-1945). Aspect économique  (3)
 32. Sino-Japanese War, 1937-1945. Atrocities. China Nanjing Shi  (3)
 33. Sino-Japanese War, 1937-1945. Pictorial works  (3)
 34. Guerre sino-japonaise (1937-1945). Destruction et pillage  (3)
 35. China. Foreign relations. 1912-1949  (3)
 36. Sino-Japanese War, 1937-1945. China Manchuria  (3)
 37. Shanghai (Chine). Histoire. 20e siècle  (3)
 38. Guerre sino-japonaise (1937-1945). Campagnes et batailles. Chine  (3)
 39. China. Politics and government. 1937-1945  (3)
 40. Chongqing (Chine). Histoire  (3)
 41. Guerre sino-japonaise (1937-1945). Chine  (3)
 42. Politique et gouvernement. Chine. 1912-1949  (3)
 43. Conditions économiques. Chine. 1912-1949  (3)
 44. China. Economic conditions. 1912-1949  (3)
 45. Sino-Japanese War, 1937-1945. China  (3)
 46. Guerre sino-japonaise (1937-1945). Biographies  (3)
 47. Chongqing (China). History  (3)
 48. Sino-Japanese War, 1937-1945. Destruction and pillage  (3)
 49. Guerre sino-japonaise (1937-1945). Atrocités. Chine Nankin (Chine)  (3)
 50. Relations extérieures. Chine. 1912-1949  (3)
 51. Nankin (Chine). Histoire Sources. 20e siècle  (3)
 52. Guerre sino-japonaise (1937-1945). Ouvrages illustrés  (3)
 53. Shanghai (China). History. 20th century  (3)
 54. 重庆市 (China). History  (2)
 55. Zhongguo gong chan dang. History  (2)
 56. Tōkyō, Procès de (1946-1948)  (2)
 57. Guerre sino-japonaise (1937-1945). Réfugiés. Chine Shanghai (Chine)  (2)
 58. Nitchūsensō (1937-1945)  (2)
 59. World politics. 1933-1945  (2)
 60. China. Economic policy. 1912-1949  (2)
 61. World War, 1939-1945. China  (2)
 62. 中国共产党. History  (2)
 63. Guerre sino-japonaise (1937-1945). Sources. Chine  (2)
 64. Sino-Japanese War, 1937-1945. Atrocities Sources  (2)
 65. Parti communiste chinois. Histoire  (2)
 66. China. History Sources. 1937-1945  (2)
 67. Relations internationales. 1933-1945  (2)
 68. Histoire militaire. Japon. 1868-1945  (2)
 69. Tokyo Trial, Tokyo, Japan, 1946-1948  (2)
 70. Nanjing (Jiangsu Sheng, China). History Sources. 20th century  (2)
 71. Women revolutionaries. History. China  (2)
 72. Sino-Japanese War, 1937-1945. Participation, Foreign  (2)
 73. Sino-Japanese War, 1937-1945. Refugees. China Shanghai  (2)
 74. Sino-Japanese War, 1937-1945. Personal narratives  (2)
 75. Jacquinot de Besange, Robert (1878-1946)  (2)
 76. Victimes de guerre. Chine Nankin (Chine)  (2)
 77. Guerre sino-japonaise (1937-1945). Participation étrangère  (2)
 78. Incident de Moukden (1931)  (2)
 79. Guerre sino-japonaise (1937-1945). Registres des morts. Chine Nankin (Chine)  (2)
 80. 南京 (Jiangsu Sheng, China). History Sources. 20th century  (2)
 81. Autres open sub menu

Auteur 

 1. 重庆抗战丛书编纂委员会  (11)
 2. Chongqing kang zhan cong shu bian zuan wei yuan hui  (10)
 3. 姜, 良芹  (9)
 4. Guo, Biqiang  (9)
 5. 郭, 必强  (8)
 6. Jiang, Liangqin  (8)
 7. Wang, Weixing  (6)
 8. 王, 卫星  (6)
 9. Lü, Jing  (4)
 10. 呂, 芳上  (4)
 11. Lü, Fangshang  (4)
 12. Zhang, Sheng  (4)
 13. Liu, Qi  (4)
 14. 张, 生  (4)
 15. 张, 连红  (4)
 16. 曹, 大臣  (4)
 17. Zhang, Lianhong  (4)
 18. 刘, 琦  (4)
 19. Cao, Dachen  (4)
 20. 吕, 晶  (4)
 21. 雷, 国山  (3)
 22. Ma, Zhendu  (3)
 23. 中国抗日战争史学会  (3)
 24. 杨, 夏鸣  (3)
 25. Lei, Guoshan  (3)
 26. 马, 振犊  (3)
 27. Yang, Xiaming  (3)
 28. Zhongguo kang ri zhan zheng shi xue hui  (3)
 29. 伊香, 俊哉  (2)
 30. Ikō, Toshiya  (2)
 31. Ye, Lin  (2)
 32. 经, 盛鸿  (2)
 33. 叶, 琳  (2)
 34. 中国人民抗日战争纪念馆  (2)
 35. 陈, 谦平  (2)
 36. Ristaino, Marcia R  (2)
 37. Luo, Wenwen  (2)
 38. Zhongguo di er li shi dang an guan.Beijing  (2)
 39. Zhongguo ren min kang ri zhan zheng ji nian guan  (2)
 40. 罗, 文文  (2)
 41. Cheng, Ying  (2)
 42. Jing, Shenghong  (2)
 43. 张, 建宁  (2)
 44. 徐, 康英  (2)
 45. Xu, Kangying  (2)
 46. 中国第二历史档案馆.北京  (2)
 47. Zhang, Jianning  (2)
 48. 成, 鹰  (2)
 49. Chen, Qianping  (2)
 50. 渡邉恒雄  (1)
 51. Jin, Liren  (1)
 52. Zhong gong Shanghai Shi wei.dang shi yan jiu shi  (1)
 53. 許, 倬雲  (1)
 54. 王, 玉芹  (1)
 55. Qiang, Zhonghua  (1)
 56. 猪瀬, 直樹  (1)
 57. 源川, 真希  (1)
 58. Jin, Dongji  (1)
 59. 森, 武麿  (1)
 60. Peng, Chengfu  (1)
 61. Luo, Chuanxu  (1)
 62. Tang, Shourong  (1)
 63. Zhuang, Jianping  (1)
 64. Shen, yushan  (1)
 65. Chen, Lifei  (1)
 66. Zhonggong Shanghai shi wei.dang shi zi liao zheng ji wei yuan hui  (1)
 67. Guangdong sheng li Zhongshan tu shu guan  (1)
 68. Muscolino, Micah S  (1)
 69. Ma, Zhao  (1)
 70. 金, 东吉  (1)
 71. 武, 月星  (1)
 72. 曹, 必宏  (1)
 73. Zhu, Jinyuan  (1)
 74. 韩, 贺南  (1)
 75. 全囯政协《晋绥抗战》编写组  (1)
 76. 方, 霖  (1)
 77. Jiang, Xiaoxing  (1)
 78. 杨, 策  (1)
 79. 郭, 德宏  (1)
 80. 文, 履平  (1)
 81. Autres open sub menu

Date de parution 

Affiner à partir de Affiner jusqu'à
 1. Avant 1989  (9)
 2. 1989 à 1995  (30)
 3. 1996 à 2005  (19)
 4. 2006 à 2012  (52)
 5. Après 2012  (33)
 6. Autres open sub menu

Langue 

 1. Chinois  (117)
 2. Anglais  (19)
 3. Japonais  (11)
 4. Autres open sub menu

Editeur 

 1. Beijing chu ban she  (3)
 2. Beijing da xue chu ban she  (1)
 3. Cambridge University Press  (2)
 4. Chongqing chu ban she  (14)
 5. Columbia University Press  (1)
 6. Gai ge chu ban she  (1)
 7. Guangxi shi fan da xue chu ban she  (2)
 8. Guo shi guan  (4)
 9. Harvard University Asia Center  (2)
 10. Harvard University Press  (1)
 11. Hubei ren min chu ban she  (1)
 12. Iwanami shoten  (1)
 13. Jiangsu ren min chu ban she  (2)
 14. Jiangsu ren min chu ban she Feng huang chu ban chuan mei ji tuan  (20)
 15. Jiangsu ren min chu ban she Feng huang chu ban she  (16)
 16. Jie fang jun chu ban she  (2)
 17. Jun shi ke xue chu ban she  (1)
 18. Keiō gijuku daigaku shuppankai  (3)
 19. Li ming wen hua shi ye gong si  (1)
 20. Ling nan mei shu chu ban she  (1)
 21. Ren min chu ban she  (2)
 22. Ren min wen xue chu ban she  (1)
 23. Shang wu yin shu guan  (2)
 24. Shanghai ren min chu ban she  (4)
 25. Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she  (3)
 26. Shanxi ren min chu ban she  (3)
 27. She hui ke xue wen xian chu ban she  (2)
 28. Sichuan da xue chu ban she  (1)
 29. Sichuan ren min chu ban she  (1)
 30. Stanford university press  (2)
 31. Tianjin gu ji chu ban she  (1)
 32. Tuan jie chu ban she  (4)
 33. University of California press  (1)
 34. Xiamen da xue chu ban she  (1)
 35. Xian dai chu ban gong si  (1)
 36. Yomiuri Shimbun  (1)
 37. Yoshikawa kōbunkan  (3)
 38. Zhejiang ren min chu ban she  (1)
 39. Zhong gong dang shi chu ban she  (3)
 40. Zhongguo she hui chu ban she  (2)
 41. Zhongguo she hui ke xue chu ban she  (1)
 42. Zhongguo wen shi chu ban she  (6)
 43. Zhonghua shu ju  (1)
 44. 上海人民出版社  (4)
 45. 上海社会科学院出版社  (3)
 46. 中共党史出版社  (3)
 47. 中国地图出版社  (1)
 48. 中国文史出版社  (6)
 49. 中国社会出版社  (2)
 50. 人民出版社  (2)
 51. 人民文学出版社  (1)
 52. 北京出版社  (3)
 53. 南京出版社  (1)
 54. 厦门大学出版社  (1)
 55. 吉川弘文館  (3)
 56. 商務印書館  (2)
 57. 四川人民出版社  (1)
 58. 团结出版社  (4)
 59. 國史館  (4)
 60. 天津古籍出版社  (1)
 61. 山西人民出版社  (2)
 62. 岩波書店  (1)
 63. 嶺南美術出版社  (1)
 64. 广西师范大学出版社  (2)
 65. 慶応義塾大学出版会  (1)
 66. 慶應義塾大学出版会  (2)
 67. 新人物往来社  (1)
 68. 有斐閣  (1)
 69. 江苏人民出版社  (2)
 70. 江苏人民出版社 凤凰出版传媒集团  (19)
 71. 江苏人民出版社 凤凰出版社  (16)
 72. 浙江人民出版社  (1)
 73. 湖北人民出版社  (1)
 74. 現代出版公司  (1)
 75. 社会科学文献出版社  (2)
 76. 聯合報社  (1)
 77. 解放军出版社  (2)
 78. 重庆出版社  (14)
 79. 陕西人民出版社  (1)
 80. 黎明文化事業公司  (1)
 81. Autres open sub menu

Collection 

 1. Asia perspectives  (1)
 2. China studies  (1)
 3. Chongqing kang zhan cong shu  (11)
 4. Fu dan da xue li shi xue xi jin dai Zhongguo yan jiu qing nian xue zhe shu xi  (1)
 5. Guo ren lao yin xiang  (2)
 6. Hai wai Zhongguo yan jiu cong shu  (1)
 7. Harvard East Asian monographs  (2)
 8. Iwanami shinsho  (1)
 9. Japan anthropology workshop series  (1)
 10. Kang Ri zhan zheng shi qi Zhongguo ren kou shang wang he cai chan sun shi diao yan cong shu  (1)
 11. Kang zhan wen xuan  (1)
 12. Li shi xing sheng pan hui yi lu cong shu  (1)
 13. Lian he bao cong shu  (1)
 14. Luojia shi xue wen ku  (1)
 15. Minguo shi liao bi ji cong kan  (1)
 16. Modern war studies  (1)
 17. Mokugekisha ga kataru Shōwashi  (1)
 18. Nanjing da tu sha shi liao ji  (37)
 19. Nanjing da tu sha shi yan jiu yu wen xian xi lie cong shuCong shu zhu bian : Zhong Boxing  (1)
 20. New approaches to Asian history  (1)
 21. Nicchū sensō no kokusai kyōdō kenkyū  (3)
 22. Nihon kindai no rekishi  (1)
 23. Sensō no Nihon shi  (1)
 24. Studies in environment and history  (1)
 25. Tianjin ji yi  (1)
 26. Tuan jie chu ban she min guo xi lie cong shu  (1)
 27. Wen Jin wen ku  (1)
 28. Xiamen wen shi cong shu  (1)
 29. Ying xiong wu ming  (1)
 30. Yuan Guo min dang jiang ling kang ri zhan zheng qin li ji  (4)
 31. Zhongguo jin dai shi zi liao cong kan  (1)
 32. Zhongguo kang Ri zhan zheng shi cong shu  (4)
 33. Zhongguo kang Ri zhan zheng shi liao cong shu  (1)
 34. Zhongguo kang zhan da hou fang li shi wen hua cong shu  (3)
 35. Zhuan ji wen xue cong kan  (1)
 36. "Kang Ri zhan zheng shi" cong shu  (1)
 37. "Kang Ri zhan zheng yu Zhonghua min zu fu xing" cong shu  (3)
 38. 《抗日战争与中华民族复兴》丛书  (3)
 39. 《抗日战争史》丛书  (1)
 40. 中国抗战大后方历史文化丛书  (3)
 41. 中国抗日战争史丛书  (4)
 42. 中国抗日战争史料 丛书  (1)
 43. 中国近代史资料丛刋  (1)
 44. 傳記文學叢刊  (1)
 45. 南京大屠杀史料集  (37)
 46. 南京大屠杀史研究与文献系列丛书  (1)
 47. 历史性审判回忆录丛书  (1)
 48. 原国民党将领抗日战争亲历记  (4)
 49. 厦门文史丛书  (1)
 50. 問津文庫  (1)
 51. 团结出版社民国系列丛书  (1)
 52. 国人老印象  (2)
 53. 复旦大学历史学系近代中国研究青年学者书系  (1)
 54. 天津记忆  (1)
 55. 岩波新書  (1)
 56. 戦争の日本史  (1)
 57. 抗戰文選  (1)
 58. 抗日战争时期中国人口伤亡和财产损失调研丛书  (1)
 59. 日中戦争の国際共同研究  (3)
 60. 日本近代の歴史  (1)
 61. 民国史料笔记丛刊  (1)
 62. 海外中国研究丛书  (1)
 63. 珞珈史学文库  (1)
 64. 目擊者が語る昭和史  (1)
 65. 聯合報叢書  (1)
 66. 英雄無名  (1)
 67. 重庆抗战丛书  (11)
 68. Autres open sub menu

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Vous pouvez relancer votre recherche :
 • dans le SUDOC (catalogue français des bibliothèques de l'enseignement supérieur et de la recherche)
 • dans WorldCat (catalogue international)
 • dans Google Scholar
 • dans Isidore (moteur de recherche du CNRS)
 • dans BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

Vous pouvez aussi :

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.