skip to main content
Langue :
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Résultats 1 - 10 sur 8 030  pour Tout le catalogue

résultats 1 2 3 4 5 next page
N'afficher que
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Revue
Ajouter au Panier

Vietnam : revue illustrée

Hanoi. [s.n.], s.d

Pour consulter ce document, s'adresser aux bibliothécaires(->>)

2
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Hanoi

Pour consulter ce document, s'adresser aux bibliothécaires(->>)

3
Material Type:
ebook
Ajouter au Panier

Le Viêt-Nam

Féray, Pierre-Richard

Appartient à la collection : Que sais-je ? (En ligne), 398, ISSN 2259-0935

Paris. P.U.F, 2010

4
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Những người sống mãi : Truyện liệt sĩ cách mạng

Trung Chính

Hà Nội : Nhà xuất bản Sư Học, 1960-1961

Disponible(->>)

5
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Xây dựng nền văn hóa mới, con người mới xã hội chủ nghĩa

Lê, Duẩn (1907-1986)

Hà Nội : Nhà xuất bản Văn Hóa, 1977

Pour consulter ce document, s'adresser aux bibliothécaires(->>)

6
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Mẫu Liễu, đời và đạo

Đặng, Văn Lung (sociologue)

[Hà Nội] : Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc, 1995

Disponible(->>)

7
Tìm về cội nguồn
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Tìm về cội nguồn

Phan, Huy Lê (1934-2018)

Hà Nội, Việt Nam. Nhà xuất bản Thế giới, 2011

Disponible(->>)

8
Histoire du Viêt Nam : des origines à 1858
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Histoire du Viêt Nam : des origines à 1858

Lê, Thành Khôi (1923-...)

Paris. Sudestasie, 1982

Disponible - la bibliothèque possède plusieurs exemplaires de ce document(->>)

9
Vietnam : une longue histoire
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Vietnam : une longue histoire

Nguyễn, Khắc Viện (1913-1997)

Appartient à la collection : Recherches asiatiques, ISSN 0980-3521

Paris. Montréal (Qc). l'Harmattan, cop. 1999

Disponible(->>)

10
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Tradition and change in Vietnamese marriage patterns in the Red River Delta

Nguyen, Minh Huu

[s.l.]. University of Washington, 1998

Disponible(->>)

Résultats 1 - 10 sur 8 030  pour Tout le catalogue

résultats 1 2 3 4 5 next page

Refine Search Results

N'afficher que

 1. Ressources en ligne (7)

Affiner vos résultats

Type de ressource 

 1. Livres  (7 889)
 2. Thèses ou mémoires  (75)
 3. Revues  (49)
 4. Audiovisuel  (11)
 5. ebooks  (6)
 6. Autres  (4)
 7. Autres open sub menu

Sujet 

 1. Vietnam  (5 638)
 2. VIET-NAM  (1 951)
 3. HISTOIRE  (1 712)
 4. politique  (897)
 5. LITTERATURE  (671)
 6. Economie  (653)
 7. CULTURE  (633)
 8. GUERRE  (551)
 9. GUERRE DU VIET NAM  (467)
 10. SOCIETE  (373)
 11. Roman  (334)
 12. ARMEE  (288)
 13. Etats-Unis  (222)
 14. HISTOIRE POLITIQUE  (203)
 15. PERSONNAGE  (197)
 16. INDOCHINE  (186)
 17. AGRICULTURE  (173)
 18. CHINE  (161)
 19. HANOI  (151)
 20. France  (151)
 21. Vietnam. Histoire  (134)
 22. Sociologie  (131)
 23. education  (128)
 24. RELIGION  (106)
 25. MEMOIRE  (99)
 26. TRADITION  (95)
 27. Vietnam. 1945-1975  (90)
 28. JAPON  (85)
 29. POESIE  (79)
 30. ASIE  (74)
 31. Vietnam. History  (69)
 32. Linguistique  (64)
 33. administration  (62)
 34. Roman historique  (62)
 35. famille  (61)
 36. GRAMMAIRE, VIETNAMIEN, VIETNAM  (58)
 37. langue  (55)
 38. VIETNAMIEN  (52)
 39. Dictionnaire  (51)
 40. Politique et gouvernement. Vietnam. 1975-...  (46)
 41. Vietnam. Politics and government. 1975-  (42)
 42. Moeurs et coutumes. Vietnam  (41)
 43. Civilisation. Vietnam  (36)
 44. Statistiques. Vietnam  (35)
 45. Femme  (33)
 46. Politique et gouvernement. Vietnam  (33)
 47. Ethnologie. Vietnam  (33)
 48. BIBLIOGRAPHIE  (27)
 49. Conditions économiques. Vietnam. 1975-...  (27)
 50. PREHISTOIRE  (27)
 51. Conditions sociales. Vietnam. 1975-...  (24)
 52. Vietnam. 20e siècle  (24)
 53. Vietnam. Economic conditions. 1975-  (23)
 54. Vietnam. 1975-...  (21)
 55. USA  (21)
 56. Vietnam. Politics and government  (20)
 57. Vietnam. Economic conditions  (20)
 58. immigrants  (19)
 59. Communisme. Vietnam  (18)
 60. Vietnam. Economic policy  (18)
 61. Politique économique. Vietnam  (18)
 62. Conditions économiques. Vietnam  (18)
 63. Vietnam. History. 1975-  (18)
 64. Vietnam. Descriptions et voyages  (17)
 65. Minorités. Vietnam  (15)
 66. Vietnam. Politique et gouvernement  (15)
 67. Conditions sociales. Vietnam  (15)
 68. Vietnam. Civilization  (14)
 69. Vietnam. Social conditions  (14)
 70. Politique économique. Vietnam. 1975-...  (14)
 71. Vietnam. History, Military  (14)
 72. VIETNAM CONTEMPORAIN  (14)
 73. relation  (13)
 74. Vietnam. Economic policy. 1975-  (13)
 75. Vietnam. Moeurs et coutumes  (13)
 76. Vietnam. Histoire militaire  (12)
 77. Vietnam. Biographies  (11)
 78. Vietnam. Vie religieuse  (9)
 79. Vietnam. Géographie  (8)
 80. Militaires vietnamiens. Biographies  (6)
 81. Autres open sub menu

Auteur 

 1. Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia  (137)
 2. Trung tam Khoa hoc xa hoi va nhan van quoc gia  (135)
 3. Tổng cục Thống kê  (72)
 4. Viện khoa học xã hội Việt Nam  (48)
 5. Phạm Gia Đức  (26)
 6. Dư Vinh  (24)
 7. Bo Van hoa - Thong tin  (23)
 8. Viện sử học. Vietnam  (20)
 9. Trung tam Khoa hoc tu nhien va cong nghe Quoc gia  (19)
 10. Ha Van Tan  (19)
 11. Trung tâm Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia  (19)
 12. Hà Văn Tấn  (18)
 13. Viện lịch sử quân sự Việt Nam  (16)
 14. Boudarel, Georges  (16)
 15. Vien nghien cuu Han Nom  (15)
 16. Vũ Ngọc Khánh  (13)
 17. Vu Ngoc Khanh  (13)
 18. Langlet, Philippe  (12)
 19. Papin, Philippe  (11)
 20. Nguyễn, Khắc Viện  (11)
 21. Viện nghiên cứu Hán Nôm  (11)
 22. Duiker, William J  (10)
 23. Nguyễn, Thế Anh  (10)
 24. Tran, Van Tung  (10)
 25. Đặng, Việt Thủy  (9)
 26. Đoàn Thêm  (8)
 27. Bo Giao duc va Dao tao  (8)
 28. Lãng Nhân  (8)
 29. Trinh Khac Manh  (8)
 30. Doan Them  (8)
 31. Vietnam. Quốc hội  (7)
 32. Lang Nhan  (7)
 33. Sakurai, Yumio  (6)
 34. Thong tan xa Viet Nam  (6)
 35. Lê, Văn Thái. Đại tá, TS  (6)
 36. Quynh Cu  (5)
 37. Trần, Gia Phụng  (5)
 38. Nguyễn Anh  (5)
 39. Đặng, Phong  (5)
 40. Institute of Southeast Asian studies.Singapour  (5)
 41. Pomonti, Jean-Claude  (5)
 42. Nguyen Anh  (5)
 43. Quỳnh Cư  (5)
 44. Furuta 古田, Motoo 元夫  (5)
 45. Lê, Xuân Giáo  (5)
 46. Văn Lang  (4)
 47. Vũ Minh Giang  (4)
 48. Lâm Giang  (4)
 49. Beresford, Melanie  (4)
 50. Pham Vinh  (4)
 51. Vo, Nghia M  (4)
 52. Nguyễn Ngọc Nhuận  (4)
 53. Lê, Huu Khoa  (4)
 54. Tự Đức  (4)
 55. Đỗ, Bang  (4)
 56. Turley, William S  (4)
 57. Đặng Văn Lung  (4)
 58. Van Lang  (4)
 59. Nguyen Phan Hach  (4)
 60. Trần, Tuấn Khải  (3)
 61. Nguyễn, Kế Tuấn  (3)
 62. Porter, Gareth  (3)
 63. Vietnam.Tổng cục thống kê  (3)
 64. Phạm Vĩnh Phạm Vĩnh  (3)
 65. Drummond, Lisa Barbara Welch  (3)
 66. Tran, Cuu Chan  (3)
 67. Nguyễn Khắc Viện Nguyên Khac Vien  (3)
 68. Hàn Thế Khương  (3)
 69. Lê, Thành Khôi  (3)
 70. Han The Khuong  (3)
 71. Duong Huy Lieu  (2)
 72. Nguyễn, Đổng Chi. historien  (2)
 73. 林, 英夫  (2)
 74. Schwab, Laurent  (2)
 75. Duyen Anh Duyên Anh  (2)
 76. Quách, Thánh Tâm  (2)
 77. Lê, Thị Nhâm Tuyết  (2)
 78. Meyerhoefer, Chad Delbert  (2)
 79. Trần, Quốc Vượng. historien  (2)
 80. Trần, Xuân Phú  (2)
 81. Autres open sub menu

Date de parution 

Affiner à partir de Affiner jusqu'à
 1. Avant 1959  (534)
 2. 1959 à 1973  (856)
 3. 1974 à 1988  (867)
 4. 1989 à 2004  (3 495)
 5. Après 2004  (2 229)
 6. Autres open sub menu

Langue 

 1. Vietnamien  (5 252)
 2. Anglais  (1 415)
 3. Français  (1 381)
 4. Chinois  (64)
 5. Japonais  (50)
 6. Indéterminé  (9)
 7. Coréen  (5)
 8. Allemand  (5)
 9. Italien  (5)
 10. Latin  (5)
 11. Néerlandais  (2)
 12. Espagnol  (1)
 13. Portugais  (1)
 14. Autres open sub menu

Editeur 

 1. Ed. en langues étrangères  (5)
 2. Foreign Languages Pub. House  (4)
 3. [s.n.]  (45)
 4. Cambridge University Press  (19)
 5. Co-so xuat-ban Pham-Quang-Khai  (7)
 6. Cơ-sở xuất-bản Phạm-Quang-Khai  (7)
 7. Columbia University  (9)
 8. Cornell University  (14)
 9. Ecole française d'Extrême-Orient  (25)
 10. Editions en Langues Etrangères  (157)
 11. Éditions sociales  (6)
 12. Fayard  (19)
 13. Institute of Southeast Asian Studies  (8)
 14. l'Harmattan  (77)
 15. la Documentation française  (8)
 16. les Indes savantes  (40)
 17. Michigan State University  (10)
 18. NEW YORK UNIVERSITY  (9)
 19. Nha xuat ban Chinh tri quoc gia  (718)
 20. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia  (843)
 21. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật  (38)
 22. Nha xuat ban Cong an nhan dan  (63)
 23. Nhà xuất bản Công an nhân dân  (72)
 24. Nhà xuất bản Công thương  (6)
 25. Nha xuat ban Dai hoc Quoc gia Ha Noi  (31)
 26. Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội  (41)
 27. Nha xuat ban Giao duc  (75)
 28. Nhà xuất bản Giáo dục  (79)
 29. Nhà xuất bản Hà Nội  (51)
 30. Nha xuat ban Hoi nha van  (50)
 31. Nhà xuất bản Hội nhà văn  (56)
 32. Nha xuat ban Khoa hoc ky thuat  (20)
 33. Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật  (20)
 34. Nha xuat ban Khoa hoc xa hoi  (290)
 35. Nhà xuất bản Khoa học xã hội  (344)
 36. Nha xuat ban Lao dong  (113)
 37. Nhà xuất bản Lao động  (132)
 38. Nhà xuất bản Non Nước  (5)
 39. Nha xuat ban Nong nghiep  (38)
 40. Nhà xuất bản Nông nghiệp  (37)
 41. Nhà xuất bản Phụ nữ  (57)
 42. Nha xuat ban Quan doi nhan dan  (310)
 43. Nhà xuất bản Quân đội nhân dân  (490)
 44. Nha xuat ban Thanh Nien  (138)
 45. Nhà xuất bản Thanh Niên  (145)
 46. Nhà xuất bản Thế Giới  (61)
 47. Nha xuat ban Thong ke  (151)
 48. Nhà xuất bản Thống kê  (184)
 49. Nhà xuất bản Thông tấn  (37)
 50. Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông  (18)
 51. Nha xuat ban Thuan Hoa  (30)
 52. Nhà xuất bản Thuận Hóa  (53)
 53. Nhà xuất bản Trẻ  (138)
 54. Nhà xuất bản Tri thức  (20)
 55. Nha xuat ban Van hoa - Thong tin  (170)
 56. Nhà xuất bản Văn hóa - thông tin  (178)
 57. Nha xuat ban van hoa dan toc  (90)
 58. Nhà xuất bản văn hóa dân tộc  (113)
 59. Nha xuat ban Van hoc  (121)
 60. Nhà xuất bản Văn học  (125)
 61. Palgrave Macmillan  (9)
 62. Phủ Quốc-vụ-khanh đặc trách văn-hóa  (10)
 63. Routledge  (26)
 64. SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY AT CARBONDALE  (9)
 65. Sudestasie  (8)
 66. The Gioi  (47)
 67. Thế Giới Publishers  (16)
 68. THE OHIO STATE UNIVERSITY  (7)
 69. THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL  (7)
 70. University of California  (21)
 71. University of California press  (31)
 72. UNIVERSITY OF MISSOURI  (5)
 73. UNIVERSITY OF OREGON  (9)
 74. UNIVERSITY OF PITTSBURGH  (11)
 75. University of Southern California  (9)
 76. University of Washington  (9)
 77. Ủy ban dịch thuật, Phủ quốc vụ khanh đặc trách văn hóa  (3)
 78. Văn Nghệ  (23)
 79. Westview Press  (5)
 80. Yale University Press  (6)
 81. Autres open sub menu

Collection 

 1. A World Bank country study  (1)
 2. AnthropolAsie  (3)
 3. Anthropologie critique  (2)
 4. ASAA women in Asia series  (1)
 5. Asia's Transformations  (2)
 6. Asian studies series  (1)
 7. Cahiers libres  (8)
 8. Cambridge elements  (1)
 9. Carnet de l'Irasec  (1)
 10. Chatham House papers  (1)
 11. Collection Alpha  (1)
 12. Collection de textes et documents sur l'Indochine  (12)
 13. Collection Dynamiques du territoire  (2)
 14. Collection Hibiscus  (3)
 15. Collection Recherches asiatiques  (5)
 16. Collection U2  (1)
 17. Collection "Voix"  (1)
 18. Constitutional systems of the world  (1)
 19. Contributions in Asian studies  (2)
 20. Critical dialogues in Southeast Asian studies  (3)
 21. Critical studies of the Asia-Pacific  (2)
 22. Culture, place, and nature: studies in anthropology and environment  (1)
 23. Democracy in Asia series  (1)
 24. Donglu falü wenku  (1)
 25. East Asia  (1)
 26. Economic, social, and cultural change in Asia and the Pacific  (1)
 27. Economie et développement  (1)
 28. Eria sutadizu  (1)
 29. Higher education dynamics  (1)
 30. Hoover Press publications  (1)
 31. I.D.E. Occasional papers series  (1)
 32. Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam  (1)
 33. L' âme des peuples  (1)
 34. L'Aube poche  (2)
 35. L'histoire immédiate  (4)
 36. La Découverte-Poche  (1)
 37. La Vie exaltante  (1)
 38. le nouveau signe de piste  (1)
 39. Les Enfants du fleuve  (2)
 40. Les guides peuples du monde  (1)
 41. Logiques sociales  (1)
 42. Message d'Extrême-Orient  (1)
 43. Nam Bo nhan vat tap chi  (1)
 44. Nations of the modern world  (1)
 45. New perspectives in Southeast Asian studies  (3)
 46. NIAS monographs  (1)
 47. NIAS Studies in Asian Topics  (1)
 48. Notre temps  (3)
 49. Points  (1)
 50. Points sur l'Asie  (10)
 51. Publications de l'Ecole Française d'Extrême-Orient  (15)
 52. Publications Tủ sách Viện khảo cổ  (1)
 53. Recherches asiatiques  (22)
 54. Réimpressions  (1)
 55. Reportages  (1)
 56. Routledge contemporary Southeast Asia series  (4)
 57. Routledge research global environmental change series  (1)
 58. Routledge studies in the growth economies of Asia  (2)
 59. Sach nguoi tot viec tot  (2)
 60. Sách người tốt việc tốt  (2)
 61. Southeast Asia Program series  (2)
 62. Southeast Asia: politics, meaning, and memory  (3)
 63. Studies in Asian topics  (2)
 64. Studies of the Weatherhead East Asian Institute, Columbia University  (1)
 65. Temi e problemi  (1)
 66. The many faces of Vietnam  (4)
 67. Travaux du Centre d'histoire et civilisations de la péninsule indochinoise  (6)
 68. Tủ sách cổ văn  (12)
 69. Tủ sách khoa học  (1)
 70. Tu sach pho bien kien thuc  (1)
 71. Tu sach Tien-Bo  (5)
 72. Tủ sách Việt Nam 2011  (1)
 73. Tủ-sách tiến-bộ  (6)
 74. UMI  (8)
 75. Viện nghiên ứu Hán nôm (Vietnam)  (1)
 76. Viện văn hóa dân gian (Vietnam)  (1)
 77. Vietnam documents collection  (1)
 78. Vietnam-Asie-débat  (1)
 79. Zhong wai jiao tong shi ji cong kan  (1)
 80. Zhongyang yanjiu yuan Zhongguo wen zhe yanjiu suo tushu wenxian zhuankan  (1)
 81. Autres open sub menu

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Vous pouvez relancer votre recherche :
 • dans le SUDOC (catalogue français des bibliothèques de l'enseignement supérieur et de la recherche)
 • dans WorldCat (catalogue international)
 • dans Google Scholar
 • dans Isidore (moteur de recherche du CNRS)
 • dans BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

Vous pouvez aussi :

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.