skip to main content
Langue :
Ouverture adaptée (COVID-19) 

Retrait de documents sur rendez-vous. Travail sur place sur réservation
Ouverture adaptée (COVID-19) 

Retrait de documents sur rendez-vous. Travail sur place sur réservation
Afficher les résultats avec :

Résultats 1 - 10 sur 79  pour Tout le catalogue

résultats 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

700 năm Thuận Hóa, Phú Xuân, Huế

Nguyễn, Đắc Xuân (1937-...)

Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản Trẻ, 2009

Disponible(->>)

2
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Địa danh thành phố Huế, Dia danh thanh pho Hue = Place names of Hue city

Trần Thanh Tâm ; Tran Thanh Tam ; Huỳnh Đình Kết ; Huynh Dinh Ket

Hà Nội. Nhà xuất bản văn hóa dân tộc ; Hanoi. Nha xuat ban van hoa dan toc, 2001

Disponible(->>)

3
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Văn hóa phi vật thể xứ Huế = immaterial culture of Hue, Van hoa phi vat the xu Hue = immaterial culture of Hue

Trương Thìn ; Truong Thin ; Nguyễn Chí Bền ; Nguyen Chi Ben ; Tôn Thất Bình ; Ton That Binh

Hà Nội. Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin ; Hanoi. Nha xuat ban Van hoa - Thong tin, 1996

Disponible(->>)

4
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Trò chơi và thú tiêu khiển của người Huế

Trần, Đức Anh Sơn

Hà Nội. Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, 2008

Disponible(->>)

5
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Tản mạn Phú Xuân, Tan man Phu Xuan

Trần Đình Sơn ; Tran Dinh Son ; Hoàng Anh ; Hoang Anh

Tp. Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản Trẻ ; Tp. Ho Chi Minh. Nha xuat ban Tre, 2001

Disponible(->>)

6
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Cố đô Huế bí ẩn và khám phá, Co do Hue bi an va kham pha

Nguyễn Đắc Xuân ; Nguyen Dac Xuan

Đà Nẵng. Nhà xuất bản Thuận Hóa ; Danang. Nha xuat ban Thuan Hoa, 1994

Disponible(->>)

7
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Qua Pháp tìm Huế xưa, Qua Phap tim Hue xua

Nguyễn Đắc Xuân ; Nguyen Dac Xuan

Huế. Nhà xuất bản Thuận Hóa ; Hue. Nha xuat ban Thuan Hoa, 2000

Disponible(->>)

8
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Thừa Thiên Huế thành tựu kinh tế văn hóa xã hội 1975-2000, Thua Thien Hue thanh tuu kinh te van hoa xa hoi 1975-2000

Hà Nội. Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin ; Hanoi. Nha xuat ban Van hoa - Thong tin, 2000

Disponible(->>)

9
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Nghiên cứu Huế - Tập Ba 2002. 3, Nghien cuu Hue - Tap Ba 2002. 3

Nguyen Huu Chau Phan ; Nguyen Huu Chau Phan ; Nguyễn Xuân Hoa ; Nguyen Xuan Hoa ; Trần Hoài ; Tran Hoai

Thừa Thiên Huế. Trung tâm nghiên cứu Huế ; Thua Thien Hue. Trung tam nghien cuu Hue, 2002

Disponible(->>)

10
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Nghiên cứu Huế - Tập Bốn 2002. 4, Nghien cuu Hue - Tap Bon 2002. 4

Nguyen Huu Chau Phan ; Nguyen Huu Chau Phan ; Nguyễn Xuân Hoa ; Nguyen Xuan Hoa ; Trần Hoài ; Tran Hoai

Thừa Thiên Huế. Trung tâm nghiên cứu Huế ; Thua Thien Hue. Trung tam nghien cuu Hue, 2002

Disponible(->>)

Résultats 1 - 10 sur 79  pour Tout le catalogue

résultats 1 2 3 4 5 next page

Refine Search Results

Affiner vos résultats

Type de ressource 

 1. Livres  (78)
 2. Revues  (1)
 3. Autres open sub menu

Localisation 

 1. Descartes  (1)
 2. Descartes - IAO  (78)
 3. Autres open sub menu

Sujet 

 1. Vietnam  (54)
 2. HUE  (44)
 3. Viet-Nam  (29)
 4. HISTOIRE  (27)
 5. CULTURE  (25)
 6. LITTERATURE  (11)
 7. THUA THIEN HUE  (11)
 8. NGUYEN HUE  (9)
 9. DYNASTIE NGUYEN  (6)
 10. GUERRE DU VIET NAM  (6)
 11. SAIGON  (5)
 12. SOCIETE  (5)
 13. Recherche  (5)
 14. biographie  (5)
 15. QUANG TRUNG  (5)
 16. CIVILISATION  (5)
 17. HANOI  (4)
 18. poesie  (4)
 19. POLITIQUE  (4)
 20. CULTURE DU VIETNAM  (4)
 21. Tourisme  (4)
 22. RECIT DE VOYAGE  (4)
 23. MODE DE VIE  (3)
 24. Vietnam. Huế  (3)
 25. Offensive du Têt (1968)  (3)
 26. Tet Offensive. 1968  (3)
 27. Parti communiste vietnamien  (3)
 28. LAOS  (3)
 29. MOEURS  (3)
 30. INDOCHINE -PERIODE COLONIALE  (3)
 31. Bataille de Huê (1968)  (3)
 32. Guerre du Vietnam (1961-1975)  (3)
 33. CAMBODGE  (3)
 34. TEMOIGNAGE  (3)
 35. Histoire ancienne  (3)
 36. Guerre civile  (3)
 37. HISTOIRE DU VIETNAM  (2)
 38. PHAN BOI CHAU  (2)
 39. ANGKOR  (2)
 40. VILLAGE  (2)
 41. TAY SON  (2)
 42. INDOCHINE FRANCAISE  (2)
 43. GEOGRAPHIE  (2)
 44. RECIT  (2)
 45. Vietnam War. 1961-1975  (2)
 46. Patrimoine culturel  (2)
 47. bouddhisme  (2)
 48. MANDARINAT  (2)
 49. patrimoine  (2)
 50. France  (2)
 51. TRADITION  (2)
 52. PAGODE  (2)
 53. CHAMPA  (2)
 54. Vietnam War, 1961-1975. Personal narratives, Vietnamese  (2)
 55. Huế (Vietnam). Social life and customs  (2)
 56. Guerre du Vietnam (1961-1975). Opérations militaires  (2)
 57. QUANG TRI  (2)
 58. DYNASTIE TAY SON  (2)
 59. MEMOIRES  (2)
 60. GUERRE  (2)
 61. QUANG NAM  (1)
 62. Linguistique  (1)
 63. Tonkin  (1)
 64. famille  (1)
 65. LE CHIEU THONG  (1)
 66. Cosmogonie  (1)
 67. histoire culturelle  (1)
 68. Vietnam, Quân lực. Republic. History  (1)
 69. HOI AN  (1)
 70. Architecture religieuse  (1)
 71. STRATEGIE MILITAIRE  (1)
 72. ART DE LA GUERRE  (1)
 73. GENEALOGIE  (1)
 74. Nguyen  (1)
 75. OFFENSIVE DU TET  (1)
 76. Phạm, Quỳnh. Journeys  (1)
 77. Paysannerie  (1)
 78. Histoire sociale  (1)
 79. Vie  (1)
 80. ASSOCIATION  (1)
 81. Autres open sub menu

Auteur 

 1. Nguyen Xuan Hoa  (5)
 2. Nguyễn Xuân Hoa  (5)
 3. Nguyen Huu Chau Phan  (4)
 4. Trần Hoài  (4)
 5. Tran Hoai  (4)
 6. Nhã Ca  (3)
 7. Nguyen Dac Xuan  (3)
 8. Nguyễn Đắc Xuân  (3)
 9. Lê Nguyễn Lưu  (3)
 10. Le Nguyen Luu  (3)
 11. Ha Xuan Liem  (2)
 12. Trần Hoàn  (2)
 13. Ngo Kha  (2)
 14. Vũ Ngự Chiêu  (2)
 15. Hà Xuân Liêm  (2)
 16. Tran Kiem Doan  (2)
 17. Hoàng Phủ Ngọc Tường  (2)
 18. Vu Ngu Chieu  (2)
 19. Liên Thành  (2)
 20. Hoang Phu Ngoc Tuong  (2)
 21. Howland, Carol  (2)
 22. Trần Kiêm Đoàn  (2)
 23. Huynh Dinh Ket  (2)
 24. Nha Ca  (2)
 25. Ngô Kha  (2)
 26. Huỳnh Đình Kết  (2)
 27. Lam Giang Nguyen Quang Tru  (1)
 28. Đảng cộng sản Việt Nam. Ban chấp hành Đảng bộ phường  (1)
 29. Thich Hai An  (1)
 30. Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Thừa Thiên Huế  (1)
 31. Le Van Hoe  (1)
 32. Nguyen Van Hoa  (1)
 33. Lam Giang Nguyễn Quang Trứ  (1)
 34. Lê Văn Hòe  (1)
 35. Maricourt, André de  (1)
 36. Tran Thanh Tam  (1)
 37. Ton That Binh  (1)
 38. Quách Giao  (1)
 39. Huynh Dinh Chien Huỳnh Đình Chiến  (1)
 40. Lê Quý Đôn  (1)
 41. Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế  (1)
 42. Chochod, Louis  (1)
 43. Nguyễn, Đắc Xuân  (1)
 44. Le Dan  (1)
 45. Chuong Thau  (1)
 46. Nguyễn Bá Duy  (1)
 47. Thích Hải Ấn  (1)
 48. Nguiễn Ngu Í  (1)
 49. Vien Van hoa Thong tin  (1)
 50. Ban chap hanh Dang bo Thua Thien Hue  (1)
 51. Vo Huong An  (1)
 52. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phú Lộc  (1)
 53. Thanh Hải  (1)
 54. Tran Dinh Son  (1)
 55. Phạm Khắc Lãm  (1)
 56. Bộ Nội vụ. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế  (1)
 57. Ban Tuyen giao tinh uy Thua Thien Hue  (1)
 58. Võ Hương An  (1)
 59. Phan Thuận An  (1)
 60. Truong Thin  (1)
 61. Lê Dần  (1)
 62. Nguyễn Khoa Điềm  (1)
 63. Ho Van Quang  (1)
 64. Nguyen Luong Bich  (1)
 65. Nguyen Xuan Hung  (1)
 66. Đỗ, Bang  (1)
 67. Le Dinh Phung  (1)
 68. Viện Văn hóa-thông tin  (1)
 69. Hoàng Anh  (1)
 70. Phạm Ngọc Phụng  (1)
 71. Chương Thâu  (1)
 72. Trung tâm lưu trữ Quốc gia II.Vietnam  (1)
 73. Pham Ngoc Phung  (1)
 74. Singleton, Seth  (1)
 75. Ban chấp hành Đảng bộ Thừa Thiên Huế  (1)
 76. Trần Đình Nghiêm  (1)
 77. Trần, Đức Anh Sơn  (1)
 78. Hoàng Trọng Tẩn  (1)
 79. Nguien Ngu I  (1)
 80. Dror, Olga  (1)
 81. Autres open sub menu

Date de parution 

Affiner à partir de Affiner jusqu'à
 1. Avant 1967  (9)
 2. 1967 à 1987  (7)
 3. 1988 à 1999  (14)
 4. 2000 à 2008  (38)
 5. Après 2008  (10)
 6. Autres open sub menu

Langue 

 1. Vie  (65)
 2. Français  (8)
 3. Anglais  (7)
 4. Autres open sub menu

Editeur 

 1. Lib. J. André  (1)
 2. Ed. Bernard Grasset  (1)
 3. [s.n.]  (1)
 4. Calmann-Lévy  (1)
 5. Editions en Langues Etrangères  (1)
 6. Grove press  (1)
 7. Imprimerie Trung-Bac Tan-Van  (1)
 8. Indiana University Press  (1)
 9. Liên Thành  (1)
 10. Mercure de France  (1)
 11. Nam Ky  (1)
 12. New York University Press  (1)
 13. Nha xuat ban Bon Phuong  (1)
 14. Nhà xuất bản Bốn Phương  (1)
 15. Nha xuat ban Chinh tri quoc gia  (6)
 16. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia  (8)
 17. Nha xuat ban Da Nang  (1)
 18. Nhà xuất bản Đà Nẵng  (1)
 19. Nha xuat ban Dai hoc Quoc gia Ha Noi  (1)
 20. Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội  (2)
 21. Nha xuat ban Dong Tay  (1)
 22. Nhà xuất bản Đông Tây  (1)
 23. Nha xuat ban Khoa hoc xa hoi  (1)
 24. Nhà xuất bản Khoa học xã hội  (1)
 25. Nha xuat ban Quan doi nhan dan  (2)
 26. Nhà xuất bản Quân đội nhân dân  (2)
 27. Nha xuat ban Thanh Nien  (1)
 28. Nhà xuất bản Thanh Niên  (1)
 29. Nha xuat ban Thanh pho Ho Chi Minh  (1)
 30. Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh  (1)
 31. Nhà xuất ban Thống kê Statiscal Publishing House  (1)
 32. Nha xuat ban Thuan Hoa  (13)
 33. Nhà xuất bản Thuận Hóa  (14)
 34. Nha xuat ban Tong hop Thanh pho Ho Chi Minh  (1)
 35. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  (1)
 36. Nha xuat ban Tre  (3)
 37. Nhà xuất bản Trẻ  (4)
 38. Nha xuat ban Van hoa - Thong tin  (3)
 39. Nhà xuất bản Văn hóa - thông tin  (3)
 40. Nha xuat ban Van hoa - Thong tin va Vien Van hoa  (1)
 41. Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin và Viện Văn hóa  (1)
 42. Nha xuat ban van hoa dan toc  (2)
 43. Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc  (2)
 44. Nha xuat ban Van Hoa Sai Gon  (2)
 45. Nhà xuất bản Văn Hóa Sài Gòn  (2)
 46. Nhà xuất bản Văn Nghệ  (1)
 47. Nouvelles Editions  (1)
 48. Quoc Hoc Thu Xa  (1)
 49. Quốc Học Thư Xã  (1)
 50. Song Huong  (1)
 51. Sông Hương  (1)
 52. The Gioi  (2)
 53. Thê Giơi Publishers  (1)
 54. Thu vien khoa hoc Tong hop Nghia Binh  (1)
 55. Thư viện khoa học tổng hợp Nghĩa Bình  (1)
 56. Trung tam nghien cuu Hue  (4)
 57. Trung tâm nghiên cứu Huế  (4)
 58. Tu Luc  (1)
 59. Tự Lực  (1)
 60. Ủy ban truy tố tội ác Đảng Cộng Sản Việt Nam xuất bản  (1)
 61. Van Hoa  (2)
 62. Văn hóa  (2)
 63. Ve Nguon  (1)
 64. Về Nguồn  (1)
 65. Viet Bao  (1)
 66. Việt Báo  (1)
 67. Ý Việt  (1)
 68. Autres open sub menu

Elargir la recherche à tous les documents

Elargir la recherche à tous les documents

de cet auteur:

 1. Nguyen Xuan Hoa
 2. Nguyễn Xuân Hoa
 3. Nguyen Huu Chau Phan
 4. Trần Hoài
 5. Tran Hoai

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Vous pouvez relancer votre recherche :
 • dans le SUDOC (catalogue français des bibliothèques de l'enseignement supérieur et de la recherche)
 • dans WorldCat (catalogue international)
 • dans Google Scholar
 • dans Isidore (moteur de recherche du CNRS)
 • dans BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

Vous pouvez aussi :

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.