skip to main content
Langue :
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Résultats 1 - 10 sur 505  pour Tout le catalogue

résultats 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

79 mùa xuân Hồ Chí Minh, 79 mua xuan Ho Chi Minh

Bá Ngọc ; Ba Ngoc

Hà Nội. Nhà xuất bản văn hóa dân tộc ; Hanoi. Nha xuat ban van hoa dan toc, 2001

Disponible(->>)

2
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Struggle for independence: The reconstitutive rhetoric of Ho Chi Minh

DeCaro, Peter Anthony

[s.l.]. THE FLORIDA STATE UNIVERSITY, 1998

Disponible(->>)

3
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Representing the Vietnamese: Race, culture, and the Vietnam War in American film and drama

Callaghan, David Scott

[s.l.]. CITY UNIVERSITY OF NEW YORK, 1998

Disponible(->>)

4
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Danh mục sách viết về Hồ Chí Minh, Danh muc sach viet ve Ho Chi Minh

Nguyễn Hoài ; Nguyen Hoai ; Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia ; Trung tam Khoa hoc xa hoi va nhan van quoc gia. Viện Thông tin khoa học xã hội. Vien Thong tin khoa hoc xa hoi

Hà Nội ; Hanoi, 1997

Disponible(->>)

5
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Le président Ho Chi Minh

Editions en Langues étrangères

Hanoi. Editions en Langues Etrangères, 1961

Disponible(->>)

6
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Face à Ho Chi Minh

Sainteny, Jean

Paris. Ed. Seghers, 1970

Disponible(->>)

7
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Ho Chi Minh

Rageau, Christiane

Appartient à la collection : Les justes, 2

Paris. Editions Universitaires, 1970

Disponible(->>)

8
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Avec l'oncle Ho

Editions en Langues étrangères

Hanoi. Editions en Langues Etrangères, 1972

Disponible(->>)

9
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Ho Chi Minh

Lacouture, Jean (1921-2015)

London. A. Lane, the Penguin Press, 1968

Disponible(->>)

10
Exploring Hồ Chí Minh City
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Exploring Hồ Chí Minh City

Doling, Tim

Hà Nội. Thế Giới Publishers, 2014

Disponible(->>)

Résultats 1 - 10 sur 505  pour Tout le catalogue

résultats 1 2 3 4 5 next page

Refine Search Results

Affiner vos résultats

Type de ressource 

 1. Livres  (503)
 2. Autres  (1)
 3. Thèses ou mémoires  (1)
 4. Autres open sub menu

Localisation 

 1. Descartes  (12)
 2. Descartes - IAO  (499)
 3. Autres open sub menu

Sujet 

 1. Vietnam  (311)
 2. HO CHI MINH  (272)
 3. VIET-NAM  (167)
 4. politique  (156)
 5. HISTOIRE  (138)
 6. IDEOLOGIE  (90)
 7. HO CHI MINH VILLE  (63)
 8. BIOGRAPHIE  (59)
 9. GUERRE DU VIET NAM  (50)
 10. Parti communiste vietnamien  (36)
 11. SAIGON  (35)
 12. CULTURE  (35)
 13. PISTE HO CHI MINH  (34)
 14. MEMOIRES  (34)
 15. Hồ, Chí Minh (1890-1969)  (33)
 16. GUERRE  (26)
 17. SOCIETE  (25)
 18. COMMUNISME  (21)
 19. PERSONNAGE  (21)
 20. HISTOIRE POLITIQUE  (20)
 21. ARMEE  (18)
 22. Nationalisme  (17)
 23. revolution  (16)
 24. Economie  (16)
 25. Sociologie  (13)
 26. Relations internationales  (12)
 27. GUERRE D'INDOCHINE  (12)
 28. MEMOIRE  (11)
 29. LITTERATURE  (11)
 30. Ho Chi Minh City (Vietnam). History  (11)
 31. IDEOLOGIE, PHILOSOPHIE  (11)
 32. HISTOIRE DU VIETNAM  (10)
 33. REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU VIET-NAM (RDVN)  (10)
 34. NGO DINH DIEM  (10)
 35. MILITAIRE  (10)
 36. PRIX HO CHI MINH  (10)
 37. Hồ, Chí Minh (1890-1969). Biographies  (9)
 38. HISTOIRE MILITAIRE  (9)
 39. autobiographie  (9)
 40. jeunesse  (9)
 41. HANOI  (8)
 42. ECRIT  (8)
 43. Vietnam. Ho Chi Minh City  (8)
 44. Hồ Chí Minh-Ville (Viet-Nam ; province). Histoire  (7)
 45. RELIGION  (7)
 46. STRATEGIE MILITAIRE  (7)
 47. SOLIDARITE  (7)
 48. Presidents. Biography. Vietnam (Democratic Republic)  (7)
 49. Hồ, Chí Minh (1890-1969). Pensée politique et sociale  (7)
 50. Socialisme  (7)
 51. Propagande  (7)
 52. Sciences sociales  (6)
 53. INDEPENDANCE  (6)
 54. Histoire contemporaine  (6)
 55. Guerre du Vietnam (1961-1975). Récits personnels vietnamiens  (6)
 56. Urbanisation  (6)
 57. Statistiques. Vietnam  (6)
 58. Vietnam War. 1961-1975  (6)
 59. France  (6)
 60. Hồ Chí Minh-Ville (Viet-Nam ; province). Statistiques  (6)
 61. REVOLUTION D'AOUT  (6)
 62. SOURCES HISTORIQUES  (6)
 63. TEMOIGNAGE  (6)
 64. Vietnam. History. 1945-1975  (5)
 65. BAO DAI  (5)
 66. RECIT DE GUERRE  (5)
 67. Vietnam. 1945-1975  (5)
 68. Etats-Unis  (5)
 69. Diplomatie  (5)
 70. DEVELOPPEMENT  (5)
 71. Ville  (5)
 72. Guerre du Vietnam (1961-1975)  (5)
 73. DEFENSE NATIONALE  (5)
 74. Vietnam (Democratic Republic)  (5)
 75. education  (4)
 76. Commerce  (4)
 77. FRONT NATIONAL DE LIBERATION DU SUD VIET NAM (FNL-SVN)  (4)
 78. SOLDAT  (4)
 79. police  (4)
 80. Vietnam. Histoire. Hồ Chí Minh-Ville (Viet-Nam ; province)  (4)
 81. Autres open sub menu

Auteur 

 1. Đặng Xuân Kỳ  (22)
 2. Dang Xuan Ky  (22)
 3. Ho, Chi Minh  (16)
 4. Đào Duy Tùng  (12)
 5. Dao Duy Tung  (12)
 6. Song Thành  (11)
 7. Song Thanh  (11)
 8. Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh  (9)
 9. Hồ, Chí Minh  (9)
 10. Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia  (9)
 11. Trung tam Khoa hoc xa hoi va nhan van quoc gia  (9)
 12. Vien nghien cuu chu nghia Mac - Lenin va tu tuong Ho Chi Minh  (9)
 13. Cao Tu Thanh  (8)
 14. Cao Tự Thanh  (8)
 15. Tran Van Giau  (7)
 16. Le Van Tich  (7)
 17. Trần Văn Giàu  (7)
 18. Lê Văn Tích  (7)
 19. Pham Gia Duc  (6)
 20. Phạm Gia Đức  (6)
 21. Lê Văn Yên  (6)
 22. Cục thống kê TP. Hồ Chí Minh  (6)
 23. Le Van Yen  (6)
 24. Bùi Đình Phong  (6)
 25. Bui Dinh Phong  (5)
 26. Trinh Thuc Huynh  (5)
 27. Tran Bach Dang  (5)
 28. Hoc vien chinh tri quoc gia Ho Chi Minh  (5)
 29. Trần Bạch Đằng  (5)
 30. Trịnh Thúc Huỳnh  (5)
 31. Hồ Chí Minh  (5)
 32. Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh  (5)
 33. Nguyễn Khánh Bật  (4)
 34. Lacouture, Jean  (4)
 35. Bảo tàng Hồ Chí Minh  (4)
 36. Le Hai Trieu  (4)
 37. Nguyễn Văn Khoan  (4)
 38. Trịnh Nhu  (4)
 39. Bao tang Ho Chi Minh  (4)
 40. Phung Huu Phu  (4)
 41. Tran Dinh Huynh  (4)
 42. Pham Ngoc Anh  (4)
 43. Phạm Ngọc Anh  (4)
 44. Phan Ngọc Liên  (4)
 45. Lê Hải Triều  (4)
 46. Nguyen Khanh Bat  (4)
 47. Phan Ngoc Lien  (4)
 48. Trần Đương  (4)
 49. Trần Đình Huỳnh  (4)
 50. Nguyen Van Khoan  (4)
 51. Tran Duong  (4)
 52. Editions en Langues étrangères  (4)
 53. Trinh Nhu  (4)
 54. Phùng Hữu Phú  (4)
 55. Dai hoc Quoc gia Ha Noi  (3)
 56. Lê Hoàng  (3)
 57. Đại học quốc gia Hà Nội  (3)
 58. Nguyễn Cường Dũng  (3)
 59. Tôn Nữ, Quỳnh Trân  (3)
 60. Đoàn Tử Diễn  (3)
 61. Chính Đạo  (3)
 62. Vũ Quốc Khánh  (3)
 63. Hoàng Trang  (3)
 64. Tran Dinh Viet  (3)
 65. Trần Đình Việt  (3)
 66. Vo Nguyen Giap  (3)
 67. Viện khoa học xã hội Việt Nam  (3)
 68. Fall, Bernard B  (3)
 69. Đinh Xuân Lý  (3)
 70. Tran Dien  (3)
 71. Nguyen Cuong Dung  (3)
 72. Trần Diễn  (3)
 73. Do Quang Hung  (3)
 74. Trung tâm nghiên cứu đô thị & phát triển.Vietnam  (3)
 75. Chinh Dao  (3)
 76. Doan Tu Dien  (3)
 77. Võ Nguyên Giáp  (3)
 78. Trần Đình Nghiêm  (3)
 79. Le Hoang  (3)
 80. Phạm Hồng Chương  (3)
 81. Autres open sub menu

Date de parution 

Affiner à partir de Affiner jusqu'à
 1. Avant 1966  (20)
 2. 1966 à 1979  (45)
 3. 1980 à 1993  (45)
 4. 1994 à 2006  (269)
 5. Après 2006  (128)
 6. Autres open sub menu

Langue 

 1. Vietnamien  (390)
 2. Français  (66)
 3. Anglais  (50)
 4. Allemand  (1)
 5. Autres open sub menu

Editeur 

 1. Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh  (3)
 2. Sở Văn hóa thông tin tp. Hồ Chí Minh  (1)
 3. Éd. l'Harmattan  (2)
 4. [Auto édition]  (2)
 5. Dai Nam  (2)
 6. Đại Nam  (2)
 7. Editions en Langues Etrangères  (18)
 8. Editions The Gioi  (1)
 9. Foreign Languages Publishing House  (3)
 10. Gallimard  (2)
 11. NXB Tổng hợp TP.HCM NXB Văn hóa Sài Gòn  (2)
 12. l'Harmattan  (2)
 13. Nam A  (3)
 14. Nam Á  (3)
 15. Nguyệt San Việt Nam  (1)
 16. Nhà xuất bản Bưu điện  (1)
 17. Nha xuat ban Chinh tri quoc gia  (92)
 18. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia  (98)
 19. Nha xuat ban Cong an nhan dan  (9)
 20. Nhà xuất bản Công an nhân dân  (9)
 21. Nha xuat ban Da Nang  (3)
 22. Nhà xuất bản Đà Nẵng  (3)
 23. Nha xuat ban Dai hoc Quoc gia Ha Noi  (1)
 24. Nha xuat ban Dai hoc Quoc gia Thanh pho Ho Chi Minh  (3)
 25. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  (2)
 26. Nha xuat ban Giao duc  (2)
 27. Nhà xuất bản Giáo dục  (3)
 28. Nha xuat ban Ha Noi  (5)
 29. Nhà xuất bản Hà Nội  (5)
 30. Nha xuat ban Hoi nha van  (3)
 31. Nhà xuất bản Hội nhà văn  (3)
 32. Nha xuat ban Khoa hoc xa hoi  (13)
 33. Nhà xuất bản Khoa học xã hội  (14)
 34. Nha xuat ban Lao dong  (18)
 35. Nha xuat ban Lao dong - Xa hoi  (2)
 36. Nhà xuất bản Lao động  (20)
 37. Nhà xuất bản Lao động - Xã hội  (2)
 38. Nha xuat ban Nghe An  (3)
 39. Nhà xuất bản Nghệ An  (3)
 40. Nha xuat ban Phu nu  (2)
 41. Nhà xuất bản Phụ nữ  (2)
 42. Nha xuat ban Quan doi nhan dan  (37)
 43. Nhà xuất bản Quân đội nhân dân  (48)
 44. Nha xuat ban Thanh Nien  (15)
 45. Nhà xuất bản Thanh Niên  (15)
 46. Nha xuat ban Thanh pho Ho Chi Minh  (13)
 47. Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh  (13)
 48. Nha xuat ban The Gioi  (1)
 49. Nha xuat ban Thong ke  (2)
 50. Nhà xuất bản Thống kê  (6)
 51. Nha xuat ban Thong tan  (7)
 52. Nhà xuất bản Thông tấn  (7)
 53. Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông  (1)
 54. Nha xuat ban Tong hop Thanh pho Ho Chi Minh  (12)
 55. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  (13)
 56. Nha xuat ban Tre  (20)
 57. Nhà xuất bản Trẻ  (25)
 58. Nhà xuất bản Từ điển bách khoa  (2)
 59. Nha xuat ban Van hoa - Thong tin  (4)
 60. Nhà xuất bản Văn hóa - thông tin  (5)
 61. Nha xuat ban van hoa dan toc  (4)
 62. Nhà xuất bản văn hóa dân tộc  (4)
 63. Nhà xuất bản Văn hóa thông tin  (2)
 64. Nhà xuất bản Văn hóa-văn nghệ  (2)
 65. Nhà xuất bản Văn hóa, văn nghệ  (2)
 66. Nha xuat ban Van hoc  (4)
 67. Nhà xuất bản Văn học  (4)
 68. Pall Mall Press  (2)
 69. Pierre Seghers  (1)
 70. sans mention d'éditeur  (3)
 71. Seuil  (2)
 72. The Gioi  (2)
 73. Thế Giới Publishers  (3)
 74. The national political publishers  (1)
 75. Tiếng Quê Hương  (2)
 76. University of California press  (3)
 77. Van Hoa  (3)
 78. Văn hóa  (3)
 79. Van Nghe  (2)
 80. Văn Nghệ  (3)
 81. Autres open sub menu

Collection 

 1. 100 cau hoi dap ve Gia Dinh - Sai Gon, Tp. Ho Chi Minh  (8)
 2. 100 câu hỏi đáp về Gia Định - Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh  (8)
 3. 100 câu hỏi đáp về Gia Định-Sài Gòn Thành phố Hò̂ Chí Minh  (1)
 4. 100 câu hỏi đáp về Gia Định-Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh  (1)
 5. 100 câu hỏi đáp vè̂ Gia Định-Sài Gòn TP. Hồ Chí Minh  (1)
 6. 100 câu hỏi đáp về Gia Định-Sài Gòn TP. Hồ Chí Minh  (2)
 7. 50 năm đường Hò̂ Chí Minh  (1)
 8. 50 năm đường Hồ Chí Minh  (1)
 9. Beck'sche Reihe  (1)
 10. Biographie Payot  (1)
 11. Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh  (1)
 12. CNRS éditions @  (1)
 13. Dam bao su dong bo cua su phat trien van hoa voi su phat trien kinh te o TPHCM  (1)
 14. Đảm bảo sự đồng bộ của sự phát triển văn hóa với sự phát triển kinh tế ở TPHCM  (1)
 15. Découvertes Gallimard  (1)
 16. Denoël Graphic  (1)
 17. Esprit "Frontière ouverte"  (1)
 18. Graveurs de mémoire  (1)
 19. Heureux qui comme...  (1)
 20. Hommes et sociétés  (2)
 21. L'Air du temps  (1)
 22. L'histoire immediate  (1)
 23. Le roman des lieux et destins magiques  (1)
 24. Leaders of modern thought  (1)
 25. Les Grands aventuriers  (1)
 26. Les Justes  (1)
 27. Littératures étrangères  (1)
 28. Major problems in American history series  (1)
 29. Mémoires asiatiques  (1)
 30. Memoirs of war  (1)
 31. Modern war studies  (1)
 32. P Politique (PP)  (1)
 33. Recherches asiatiques  (1)
 34. Références  (1)
 35. Références- Facettes  (1)
 36. Saigon commandos  (1)
 37. Science, technique, société  (1)
 38. Southeast Asia politics, meaning, and memory  (1)
 39. Tủ sách lịch sử  (1)
 40. Tu sach Phong Ho Chi Minh  (9)
 41. Tủ sách phòng Hồ Chí Minh  (9)
 42. Tu sach tuoi tre hoc tap va lam theo loi Bac  (1)
 43. Tủ sách tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác  (1)
 44. Tu sach Viet Nam  (1)
 45. Tủ sách Việt Nam  (1)
 46. UMI  (1)
 47. Viet Nam ky tich  (1)
 48. Việt Nam kỳ tích  (1)
 49. Autres open sub menu

Elargir la recherche à tous les documents

Elargir la recherche à tous les documents

de cet auteur:

 1. Đặng Xuân Kỳ
 2. Dang Xuan Ky
 3. Ho, Chi Minh
 4. Đào Duy Tùng
 5. Dao Duy Tung

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Vous pouvez relancer votre recherche :
 • dans le SUDOC (catalogue français des bibliothèques de l'enseignement supérieur et de la recherche)
 • dans WorldCat (catalogue international)
 • dans Google Scholar
 • dans Isidore (moteur de recherche du CNRS)
 • dans BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

Vous pouvez aussi :

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.