skip to main content
Langue :
COVID-19 : bibliothèque fermée. 

Nouveau service Retrait de documents sur rendez-vous
COVID-19 : bibliothèque fermée. 

Nouveau service Retrait de documents sur rendez-vous
Afficher les résultats avec :

Résultats 1 - 10 sur 134  pour Tout le catalogue

résultats 1 2 3 4 5 next page
N'afficher que
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

The battle of Dienbienphu

Roy, Jules (1907-2000)

London. Faber and Faber, 1965

Disponible(->>)

2
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Kể chuyện Điện Biên Phủ 1953-1954

Nguyễn, Văn Khoan (Compilation)

Hà Nội. Nhà xuá̂t bản Thông tin và truyền thông, 2009

Disponible(->>)

3
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Cao điểm cuối cùng : tiểu thuyết

Hữu Mai (romancier) (1926-2007)

1961

Disponible(->>)

4
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Điện Biên Phủ : thời gian và không gian

Hữu Mai (romancier) (1926-2007)

Hà Nội : Nhà xuất bản Thanh Niên : 1979, 1979

Disponible(->>)

5
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Điện Biên Phủ lắng đọng và suy ngẫm, Dien Bien Phu lang dong va suy ngam

Phạm Chí Nhân ; Pham Chi Nhan

Hà Nội. Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin ; Hanoi. Nha xuat ban Van hoa - Thong tin, 2003

Disponible(->>)

6
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Chiến thắng Điện Biên Phủ cột mốc vàng lịch sử, Chien thang Dien Bien Phu cot moc vang lich su

Lê Văn Thái ; Le Van Thai ; Nguyễn Huy Toàn ; Nguyen Huy Toan

Hà Nội. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ; Hanoi. Nha xuat ban Chinh tri quoc gia, 2004

Disponible(->>)

7
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Nếm trải Điện Biên, Nem trai Dien Bien : Tieu thuyet

Cao, Tiến Lê ; Cao Tien Le

Hà Nội. Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ; Hanoi. Nha xuat ban Quan doi nhan dan, 2003

Disponible(->>)

8
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Pháo binh quân đội nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Phao binh quan doi nhan dan Viet Nam trong chien dich Dien Bien Phu

Phạm Quang Định ; Pham Quang Dinh ; Trần Văn Quang ; Tran Van Quang ; Bộ Quốc phòng ; Bo Quoc phong. Bộ Tư lệnh pháo binh. Bo Tu lenh phao binh

Hà Nội. Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ; Hanoi. Nha xuat ban Quan doi nhan dan, 2004

Disponible(->>)

9
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Noong Nhai - Hồng Cúm, Noong Nhai - Hong Cum

Nguyễn Chu Phác ; Nguyen Chu Phac

Hà Nội. Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ; Hanoi. Nha xuat ban Quan doi nhan dan, 2004

Disponible(->>)

10
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Kỷ vật Điện Biên, Ky vat Dien Bien

LÊ, Mã Lương ; Le Ma Luong ; Hoàng Văn Lâm ; Hoang Van Lam ; Trịnh Hồng Việt ; Trinh Hong Viet ; Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam ; Bao tang lich su quan su Viet Nam

Hà Nội. Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ; Hanoi. Nha xuat ban Quan doi nhan dan, 2004

Disponible(->>)

Résultats 1 - 10 sur 134  pour Tout le catalogue

résultats 1 2 3 4 5 next page

Refine Search Results

N'afficher que

 1. Ressources en ligne (1)

Affiner vos résultats

Type de ressource 

 1. Livres  (133)
 2. ebooks  (1)
 3. Autres open sub menu

Localisation 

 1. Descartes  (9)
 2. Descartes - IAO  (125)
 3. Autres open sub menu

Sujet 

 1. DIEN BIEN PHU  (85)
 2. Vietnam  (71)
 3. Histoire  (43)
 4. GUERRE  (38)
 5. ARMEE  (34)
 6. VIET NAM  (31)
 7. France  (26)
 8. Bataille de Diên Biên Phu (1954)  (24)
 9. GUERRE D'INDOCHINE  (19)
 10. ART DE LA GUERRE  (14)
 11. GUERRE DU VIET NAM  (11)
 12. MEMOIRES  (11)
 13. Bataille  (10)
 14. Politique  (10)
 15. Guerre d'Indochine (1946-1954). Opérations militaires  (10)
 16. VO NGUYEN GIAP  (8)
 17. LITTERATURE  (7)
 18. DEFENSE NATIONALE  (7)
 19. Bataille de Diên Biên Phu (1954). Récits personnels  (6)
 20. Guerre d'Indochine (1946-1954)  (5)
 21. MEMOIRE  (5)
 22. BATAILLES (GUERRES)  (5)
 23. Roman  (5)
 24. HEROS  (4)
 25. Dien Bien Phu, Battle of. Điện Biên Phủ, Vietnam : 1954  (4)
 26. SOCIETE  (4)
 27. HISTOIRE MILITAIRE  (4)
 28. RECITS  (4)
 29. Vietnam. Điện Biên Phủ  (4)
 30. LAI CHAU  (4)
 31. Bataille de Diên Biên Phu (1954). Récits personnels vietnamiens  (4)
 32. Roman historique  (4)
 33. Indochinese War, 1946-1954  (3)
 34. militaire  (3)
 35. Điện Biên Phủ (Vietnam), Battle of, 1954  (3)
 36. LITTERATURE MODERNE  (3)
 37. Dien Bien Phu, Battle of, Điện Biên Phủ, Vietnam, 1954  (3)
 38. REVOLUTION D'AOUT  (3)
 39. TEMOIGNAGE  (3)
 40. Bataille de Diên Biên Phu (1954). Récits de guerre  (3)
 41. Vietnam. History. 1945-1975  (2)
 42. Indochinese War, 1946-1954. United States  (2)
 43. presse  (2)
 44. SOLDAT  (2)
 45. Guerre d'Indochine (1946-1954). Histoire des unités. France  (2)
 46. Võ, Nguyên Giáp (1911-2013)  (2)
 47. Vietnam. Bataille de Diên Biên Phu (1954)  (2)
 48. Documents  (2)
 49. RESISTANCE  (2)
 50. RECIT  (2)
 51. DEFENSE  (2)
 52. STRATEGIE MILITAIRE  (2)
 53. ECONOMIE  (2)
 54. Vietnam. Histoire. 1945-1970  (2)
 55. Điện Biên Phủ (Vietnam)  (2)
 56. Vietnam. Histoire  (2)
 57. vie quotidienne  (2)
 58. Bataille de Diên Biên Phu (1954). Récits personnels français  (2)
 59. Vietnam. History  (2)
 60. Indochina. History. 1945-  (2)
 61. INDEPENDANCE (MOUVEMENTS)  (2)
 62. United States. Foreign relations. 1953-1961  (2)
 63. biographie  (2)
 64. HOANG VAN THAI  (2)
 65. Dien Bien Phu, Battle of, Điện Biên Phủ, Vietnam, 1954. Personal narratives, Vietnamese  (2)
 66. SOURCES HISTORIQUES  (2)
 67. Bataille de Diên Biên Phu (1954). Anciens combattants  (1)
 68. Indochine. Histoire. 1945-...  (1)
 69. Roosevelt, Franklin Delano (1882-1945). Et l'Indochine  (1)
 70. Guerre d'Indochine (1946-1954). Prisonniers français  (1)
 71. Relations extérieures. Vietnam. 1945-1975  (1)
 72. Dien Bien Phu, Vietnam  (1)
 73. Colonies. France Asie  (1)
 74. Forces armées. Commémorations. Vietnam  (1)
 75. Soldats. Biographies. France  (1)
 76. Đi.ên Biên Phủ, bataille de (1954)  (1)
 77. Hồ, Chí Minh (1890-1969)  (1)
 78. Opinion publique. France. 1945-...  (1)
 79. Guerre du Vietnam (1961-1975)  (1)
 80. War stories, Vietnamese  (1)
 81. Autres open sub menu

Auteur 

 1. VO NGUYEN GIAP  (8)
 2. Võ Nguyên Giáp  (8)
 3. Võ, Nguyên Giáp  (6)
 4. Pham Quang Dinh  (6)
 5. Phạm Quang Định  (6)
 6. Nguyễn Duy Tường  (4)
 7. Pham Ba Toan  (4)
 8. Nguyen Duy Tuong  (4)
 9. Phạm Bá Toàn  (4)
 10. Pham Gia Duc  (3)
 11. Nguyen Quang Thong  (3)
 12. Nguyễn Hồng Hà  (3)
 13. Tran Dan  (3)
 14. Le Hai Trieu  (3)
 15. Phạm Gia Đức  (3)
 16. Nguyen Hong Ha  (3)
 17. Đỗ Gia Nam  (3)
 18. Do Gia Nam  (3)
 19. Nguyễn Quang Thống  (3)
 20. Nguyễn Khoa Điềm  (3)
 21. Lê Hải Triều  (3)
 22. Nguyen Khoa Diem  (3)
 23. Trần Dần  (3)
 24. Bergot, Erwan  (2)
 25. Nguyễn Đăng Vinh  (2)
 26. Lê Kim  (2)
 27. Nguyễn Văn Khoan  (2)
 28. Hoàng Văn Thái  (2)
 29. Bornert, Lucien  (2)
 30. Nguyen Dang Vinh  (2)
 31. Trần Trọng Trung  (2)
 32. Hoang, Van Thai  (2)
 33. Grauwin, Paul  (2)
 34. Phạm Chí Nhân  (2)
 35. Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử quân sự Việt Nam  (2)
 36. Pham Chi Nhan  (2)
 37. Nguyen Van Khoan  (2)
 38. Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia  (2)
 39. Hữu Mai. romancier  (2)
 40. Huu, Mai  (2)
 41. Bo Quoc phong. Vien Lich su quan su Viet Nam  (2)
 42. Trung tam Khoa hoc xa hoi va nhan van quoc gia  (2)
 43. Kaplan, Lawrence S  (2)
 44. Tran Trong Trung  (2)
 45. Phùng Thế Tài  (1)
 46. Hội khoa học lịch sử Việt Nam  (1)
 47. Le Van Tri  (1)
 48. Do Phuong Linh  (1)
 49. Artaud, Denise  (1)
 50. Trinh Hong Viet  (1)
 51. Nguyễn Khắc Phục  (1)
 52. Trinh Ngoc Nghi  (1)
 53. Vo Nguyên Giap, (Général)  (1)
 54. Dương Hảo  (1)
 55. Hoàng Cơ Thụy  (1)
 56. Cao Văn Lượng  (1)
 57. Nhóm Nhân văn trẻ  (1)
 58. Van Tien Dung  (1)
 59. Harrison-Hall, Jessica  (1)
 60. Duong Hao  (1)
 61. Trần Kư  (1)
 62. Nguyen Thi Lam Hao  (1)
 63. Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước  (1)
 64. Le Ma Luong  (1)
 65. Tran Van Quang  (1)
 66. Cao, Tiến Lê  (1)
 67. Trung tam Luu tru Quoc gia I  (1)
 68. Nguyễn Văn Nhật  (1)
 69. Cheval, Edmond  (1)
 70. Hoàng Minh Thảo  (1)
 71. Hoang Minh Thao  (1)
 72. Nguyễn Hồng Dung  (1)
 73. Lê Mạnh Thái  (1)
 74. Nguyễn Huy Toàn  (1)
 75. Le Kim  (1)
 76. Tignières, Serge  (1)
 77. Nguyễn Thị Lâm Hảo  (1)
 78. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I  (1)
 79. Pham, Thanh Tam  (1)
 80. Phuong Trang  (1)
 81. Autres open sub menu

Date de parution 

Affiner à partir de Affiner jusqu'à
 1. Avant 1965  (18)
 2. 1965 à 1984  (12)
 3. 1985 à 1993  (11)
 4. 1994 à 2006  (71)
 5. Après 2006  (22)
 6. Autres open sub menu

Langue 

 1. Vietnamien  (87)
 2. Français  (39)
 3. Anglais  (9)
 4. Autres open sub menu

Editeur 

 1. A. Colin  (1)
 2. Nouvelles presses mondiales (impr. de Raffestin)  (1)
 3. Ed. en langues étrangères  (1)
 4. J. Grancher  (1)
 5. B. Grasset  (1)
 6. F. Maspero  (1)
 7. Aden  (1)
 8. CAL  (1)
 9. Columbia university press  (1)
 10. Éditions de la Pensée moderne  (1)
 11. Editions du Dauphin  (1)
 12. Editions en Langues Etrangères  (3)
 13. Editions en langues étrangères  (1)
 14. Editions France-Empire  (1)
 15. Editions Thegioi  (1)
 16. éditionsFrance-Empire  (1)
 17. Faber and Faber  (1)
 18. Flammarion  (2)
 19. François Maspero  (1)
 20. Harvard University Press  (1)
 21. JC Lattès  (1)
 22. L'Harmattan  (1)
 23. la Documentation française  (1)
 24. La Manufacture  (1)
 25. La Table ronde  (1)
 26. Le cercle du nouveau livre d'histoire  (1)
 27. Les Indes savantes  (1)
 28. Nam A  (1)
 29. Nam Á  (1)
 30. Nha xuat ban Chinh tri quoc gia  (9)
 31. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia  (10)
 32. Nha xuat ban Cong an nhan dan  (2)
 33. Nhà xuất bản Công an nhân dân  (2)
 34. Nha xuat ban Hoi nha van  (1)
 35. Nhà xuất bản Hội nhà văn  (1)
 36. Nha xuat ban Khoa hoc xa hoi  (1)
 37. Nhà xuất bản Khoa học xã hội  (1)
 38. Nha xuat ban Kim Dong  (3)
 39. Nhà xuất bản Kim Đồng  (3)
 40. Nha xuat ban Quan doi nhan dan  (41)
 41. Nhà xuất bản Quân đội nhân dân  (44)
 42. Nha xuat ban Thanh Nien  (8)
 43. Nhà xuất bản Thanh Niên  (8)
 44. Nha xuat ban Thong tan  (1)
 45. Nhà xuất bản Thông tấn  (1)
 46. Nhà xuá̂t bản Thông tin và truyền thông  (1)
 47. Nha xuat ban Tre  (3)
 48. Nhà xuất bản Trẻ  (3)
 49. Nha xuat ban Tu dien bach khoa  (2)
 50. Nhà xuất bản Từ điển bách khoa  (2)
 51. Nha xuat ban Van hoa - Thong tin  (2)
 52. Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin  (2)
 53. Nhà xuất bản Văn Nghệ  (3)
 54. Nha xuat ban van nghe Thanh pho Ho Chi Minh  (1)
 55. Nhà xuất bản văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh  (1)
 56. Nouveau Monde éditions  (1)
 57. Nouvelles presses mondiales  (1)
 58. Perrin  (1)
 59. Presses de la Cité  (5)
 60. Scholarly Resources books  (1)
 61. Tallandier  (2)
 62. Texas A&M University Press  (1)
 63. The Gioi  (1)
 64. The goi publishers  (1)
 65. THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY  (1)
 66. Thélès  (1)
 67. Yale University Press  (1)
 68. Autres open sub menu

Elargir la recherche à tous les documents

Elargir la recherche à tous les documents

de cet auteur:

 1. VO NGUYEN GIAP
 2. Võ Nguyên Giáp
 3. Võ, Nguyên Giáp
 4. Pham Quang Dinh
 5. Phạm Quang Định

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Vous pouvez relancer votre recherche :
 • dans le SUDOC (catalogue français des bibliothèques de l'enseignement supérieur et de la recherche)
 • dans WorldCat (catalogue international)
 • dans Google Scholar
 • dans Isidore (moteur de recherche du CNRS)
 • dans BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

Vous pouvez aussi :

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.