skip to main content
Langue :
Afficher les résultats avec :

Résultats 1 - 10 sur 25  pour Tout le catalogue

résultats 1 2 3 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Sơ thảo lịch sử 50 năm Báo Nhân dân 1951 - 2001, So thao lich su 50 nam Bao Nhan dan 1951 - 2001

Hồng Vinh ; Hong Vinh ; Hoàng Tùng ; Hoang Tung ; Hồng Hà ; Hong Ha

Hà Nội. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ; Hanoi. Nha xuat ban Chinh tri quoc gia, 2001

Disponible(->>)

2
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Thời đại chúng ta và sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin, Thoi dai chung ta va suc song cua chu nghia Mac - Lenin

Lê Hữu Nghĩa ; Le Huu Nghia ; Trần Hữu Tiến ; Trần Hữu Tiến

Hà Nội. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ; Hanoi. Nha xuat ban Chinh tri quoc gia, 2002

Disponible(->>)

3
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Phòng, chống "diễn biến hòa bình" và "cách mạng màu" ở Việt Nam : sách tham khảo

Phạm, Ngọc Hiền (Ed.)

Hà Nội. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2010

Disponible(->>)

4
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Về đổi mới và nân cao chất lượng sinh hoạt Đảng

Đức Lượng (Ed.)

Hà Nội. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2008

Disponible(->>)

5
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Những nhân tố mới tác động đến triển vọng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam : sách tham khảo

Nguyễn, An Ninh

Hà Nội. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2010

Disponible(->>)

6
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng : Sách tham khảo, Doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang : Sach tham khao

Trần Đình Nghiêm ; Tran Dinh Nghiem ; Phạm Hữu Tiến ; Pham Huu Tien ; Đức Vượng ; Duc Vuong

Hà Nội. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ; Hanoi. Nha xuat ban Chinh tri quoc gia, 2002

Disponible(->>)

7
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên ở cơ sở, Doi moi cong tac giao duc chinh tri tu tuong cho can bo dang vien o co so

Vũ Ngọc Am ; Vu Ngoc Am

Hà Nội. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ; Hanoi. Nha xuat ban Chinh tri quoc gia, 2003

Disponible(->>)

8
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Vai trò của tri thức khoa học : trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay

Trần, Lưu Hồng

Hà Nội. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2009

Disponible(->>)

9
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Góp phần tìm hiểu học thuyết Mác - Lênin về xây dựng Đảng : (sách tham khảo), Gop phan tim hieu hoc thuyet Mac - Lenin ve xay dung Dang : (sach tham khao)

Trần Đình Quảng ; Tran Dinh Quang ; Lê Văn Yên ; Le Van Yen ; Nguyễn Quốc Bảo ; Nguyen Quoc Bao

Hà Nội. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ; Hanoi. Nha xuat ban Chinh tri quoc gia, 2002

Disponible(->>)

10
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Về công tác tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam, Ve cong tac tu tuong cua Dang cong san Viet Nam

Đào Duy Quát ; Dao Duy Quat

Hà Nội. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ; Hanoi. Nha xuat ban Chinh tri quoc gia, 2004

Disponible(->>)

Résultats 1 - 10 sur 25  pour Tout le catalogue

résultats 1 2 3 next page

Refine Search Results

Affiner vos résultats

Sujet 

 1. Communisme  (17)
 2. Vietnam  (16)
 3. Parti communiste vietnamien  (13)
 4. POLITIQUE  (11)
 5. IDEOLOGIE  (8)
 6. VIET NAM  (6)
 7. Communisme. Vietnam  (4)
 8. Socialisme  (4)
 9. Vietnam. Politique et gouvernement  (3)
 10. HO CHI MINH  (3)
 11. Đảng Cộng Sản Việt Nam  (2)
 12. Nationalisme  (2)
 13. REGLEMENT INTERIEUR  (1)
 14. Vietnam. History. 1945-1975  (1)
 15. REFORME ECONOMIQUE  (1)
 16. LENINE  (1)
 17. Đảng cộng sản Viêt Nam  (1)
 18. Vietnam. Politics and government. 20th century  (1)
 19. Parti communiste chinois  (1)
 20. Communism. History. Vietnam  (1)
 21. Communisme et intellectuels. Vietnam  (1)
 22. Communisme. Histoire Sources. Vietnam  (1)
 23. Intellectuels vietnamiens. Vietnam  (1)
 24. Hồ, Chí Minh (1890-1969). Political and social views  (1)
 25. Communisme. Histoire. Vietnam  (1)
 26. JOURNAL  (1)
 27. Vietnam. Relations extérieures. Cuba  (1)
 28. Vietnam. Biographies  (1)
 29. ROLE POLITIQUE  (1)
 30. Relations extérieures. Vietnam  (1)
 31. ECONOMIE  (1)
 32. HISTOIRE POLITIQUE  (1)
 33. HISTOIRE  (1)
 34. Guerre du Vietnam (1961-1975). Communisme et relations internationales  (1)
 35. POLITICIEN  (1)
 36. Đảng cộng sản Việt Nam. History Sources  (1)
 37. REFORME  (1)
 38. DEVELOPPEMENT  (1)
 39. Socialism. Vietnam  (1)
 40. CONFERENCE  (1)
 41. JOURNALISME  (1)
 42. Biographie  (1)
 43. Pouvoir  (1)
 44. Hồ, Chí Minh (1890-1969). Pensée politique et sociale  (1)
 45. Hồ, Chí Minh (1890-1969)  (1)
 46. ARMEE  (1)
 47. Vietnam. History Sources. 20th century  (1)
 48. Communism. Vietnam  (1)
 49. CHINE  (1)
 50. Politique et gouvernement. Vietnam. 20e siècle  (1)
 51. Marxisme  (1)
 52. Autres open sub menu

Auteur 

 1. Lê Huy Bảo  (2)
 2. Le Huy Bao  (2)
 3. Lê Văn Yên  (2)
 4. Le Van Yen  (2)
 5. Vũ Ngọc Am  (1)
 6. Trần Đình Quảng  (1)
 7. Chu Cẩm Úy  (1)
 8. Hoang Tung  (1)
 9. Nguyen Duc Binh  (1)
 10. Vũ Dương Ninh  (1)
 11. Nguyen Quoc Bao  (1)
 12. Đảng Cộng Sản Việt Nam  (1)
 13. Đức Vượng  (1)
 14. Hoàng Tùng  (1)
 15. Nguyễn, Khánh Bật  (1)
 16. Tran Dinh Nghiem  (1)
 17. Le Huu Nghia  (1)
 18. Trịnh Nhu  (1)
 19. Nguyễn Duy Hùng  (1)
 20. Trần, Lưu Hồng  (1)
 21. Dang Dinh Phu  (1)
 22. Pham Huu Tien  (1)
 23. Chu Thượng Văn  (1)
 24. Nguyễn, An Ninh  (1)
 25. Đặng Đình Phú  (1)
 26. Hong Vinh  (1)
 27. Ho Kiem Viet  (1)
 28. Phạm Hữu Tiến  (1)
 29. Nguyen Duy Hung  (1)
 30. Dao Duy Quat  (1)
 31. Trần Hữu Tiến  (1)
 32. Nguyen Thi Kim Dung  (1)
 33. Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước  (1)
 34. Tran Dinh Quang  (1)
 35. Tran Duc Luong  (1)
 36. Đào Duy Quát  (1)
 37. Nguyễn Bá Linh  (1)
 38. Lê, Văn Tích  (1)
 39. Lê Minh Quân  (1)
 40. Vu Duong Ninh  (1)
 41. Lê Hữu Nghĩa  (1)
 42. Mach Quang Thang  (1)
 43. Vu Ngoc Am  (1)
 44. Trấn Tích Hỷ  (1)
 45. Hồng Hà  (1)
 46. Hồng Vinh  (1)
 47. Tran Tich Hy  (1)
 48. Nguyễn Quốc Bảo  (1)
 49. Nguyen Ba Linh  (1)
 50. Mạch Quang Thắng  (1)
 51. Trinh Nhu  (1)
 52. Le Van Ly  (1)
 53. Nguyễn Thị Kim Dung  (1)
 54. Hong Ha  (1)
 55. Le Minh Quan  (1)
 56. Chu Cam Uy  (1)
 57. Lê Văn Lý  (1)
 58. Duc Vuong  (1)
 59. Phạm, Ngọc Hiền  (1)
 60. Đức Lượng  (1)
 61. Vũ, Thị Minh Hương  (1)
 62. Trần Đức Lương  (1)
 63. Trần Đình Nghiêm  (1)
 64. Nguyễn Đức Bình  (1)
 65. Hồ Kiếm Việt  (1)
 66. Chu Thuong Van  (1)
 67. Autres open sub menu

Date de parution 

Affiner à partir de Affiner jusqu'à
 1. Avant 1998  (2)
 2. 1998 à 1999  (2)
 3. 2000 à 2001  (2)
 4. 2002 à 2004  (10)
 5. Après 2004  (9)
 6. Autres open sub menu

Elargir la recherche à tous les documents

Elargir la recherche à tous les documents

de cet auteur:

 1. Lê Huy Bảo
 2. Le Huy Bao
 3. Lê Văn Yên
 4. Le Van Yen
 5. Vũ Ngọc Am

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Vous pouvez relancer votre recherche :
 • dans le SUDOC (catalogue français des bibliothèques de l'enseignement supérieur et de la recherche)
 • dans WorldCat (catalogue international)
 • dans Google Scholar
 • dans Isidore (moteur de recherche du CNRS)
 • dans BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

Vous pouvez aussi :

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.