skip to main content
Langue :
Afficher les résultats avec :

Résultats 11 - 20 sur 108  pour Tout le catalogue

previous page 1 résultats 2 3 4 5 next page
Filtré par : Langue: Vietnamien supprimer
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
11
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Mặt nạ cộng-sản = Moscou sans voiles, Mat na cong-san = Moscou sans voiles

Douillet, J ; Nguyễn Văn Ích (Trad.) ; Nguyen Van Ich (Trad.)

Hanoi. [s.n.], 1931

Disponible(->>)

12
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên ở cơ sở, Doi moi cong tac giao duc chinh tri tu tuong cho can bo dang vien o co so

Vũ Ngọc Am ; Vu Ngoc Am

Hà Nội. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ; Hanoi. Nha xuat ban Chinh tri quoc gia, 2003

Disponible(->>)

13
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Phòng, chống "diễn biến hòa bình" và "cách mạng màu" ở Việt Nam : sách tham khảo

Phạm, Ngọc Hiền (Ed.)

Hà Nội. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2010

Disponible(->>)

14
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Về đổi mới và nân cao chất lượng sinh hoạt Đảng

Đức Lượng (Ed.)

Hà Nội. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2008

Disponible(->>)

15
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Về định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, lý luận và thực tiễn : tuyển tập

Trần, Xuân Trường

Hà Nội. Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2008

Disponible(->>)

16
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Vẫy gọi nhau làm người, Vay goi nhau lam nguoi

Phan Huy Đường ; Phan Huy Duong

Westminster (Californie). Hồng Lĩnh ; Westminster (Californie). Hong Linh, 1996

Disponible(->>)

17
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Thời đại chúng ta và sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin, Thoi dai chung ta va suc song cua chu nghia Mac - Lenin

Lê Hữu Nghĩa ; Le Huu Nghia ; Trần Hữu Tiến ; Trần Hữu Tiến

Hà Nội. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ; Hanoi. Nha xuat ban Chinh tri quoc gia, 2002

Disponible(->>)

18
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

72 năm công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ Hải Phòng, 72 nam cong tac to chuc xay dung Dang cua Dang bo Hai Phong

Đặng Văn Mấm ; Dang Van Mam ; Vũ Phái ; Vu Phai ; Trần Quang Kiểm ; Tran Quang Kiem ; Thành ủy Hải Phòng ; Thanh uy Hai Phong

Hải Phòng. Nhà xuất bản Hải Phòng ; Hai Phong. Nha xuat ban Hai Phong, 2002

Disponible(->>)

19
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Học tập đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh, Hoc tap dao duc cach mang Ho Chi Minh

Vũ Quốc Khánh ; Vu Quoc Khanh ; Đoàn Tử Diễn ; Doan Tu Dien ; Nguyễn Cường Dũng ; Nguyen Cuong Dung

Hà Nội. Nhà xuất bản Thông tấn ; Hanoi. Nha xuat ban Thong tan, 2004

Disponible(->>)

20
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Về công tác tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam, Ve cong tac tu tuong cua Dang cong san Viet Nam

Đào Duy Quát ; Dao Duy Quat

Hà Nội. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ; Hanoi. Nha xuat ban Chinh tri quoc gia, 2004

Disponible(->>)

Résultats 11 - 20 sur 108  pour Tout le catalogue

previous page 1 résultats 2 3 4 5 next page

Refine Search Results

Affiner vos résultats

Type de ressource 

 1. Livres  (106)
 2. Revues  (2)
 3. Autres open sub menu

Sujet 

 1. Communisme  (92)
 2. Vietnam  (67)
 3. VIET NAM  (61)
 4. Parti communiste vietnamien  (37)
 5. Politique  (35)
 6. HISTOIRE POLITIQUE  (21)
 7. HO CHI MINH  (12)
 8. IDEOLOGIE  (11)
 9. Biographie  (10)
 10. DEMOCRATISATION  (10)
 11. HISTOIRE DU VIETNAM  (9)
 12. CAMPS DE REEDUCATION  (9)
 13. Nationalisme  (9)
 14. DISSIDENT  (8)
 15. MEMOIRES  (8)
 16. DEMOCRATIE  (7)
 17. LUTTE POLITIQUE  (7)
 18. Communisme. Vietnam  (6)
 19. PRISONNIERS POLITIQUES  (6)
 20. HISTOIRE CONTEMPORAINE  (6)
 21. Socialisme  (6)
 22. IDEOLOGIE, PHILOSOPHIE  (6)
 23. TEMOIGNAGES  (5)
 24. Histoire sociale  (5)
 25. GUERRE DU VIET NAM  (5)
 26. REFUGIES ASIATIQUES  (5)
 27. Droits de l'homme  (5)
 28. SUD VIETNAM  (4)
 29. Histoire  (4)
 30. DOI MOI  (4)
 31. TEMOIGNAGE  (4)
 32. LENINE  (3)
 33. Đảng Cộng Sản Việt Nam  (3)
 34. SAIGON  (3)
 35. Culture  (3)
 36. VIETNAMIEN  (3)
 37. Prisonniers  (3)
 38. LITTERATURE  (3)
 39. Vietnam. Politique et gouvernement  (3)
 40. REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIET-NAM (RSVN)  (3)
 41. PERSONNAGE  (3)
 42. PARTI COMMUNISTE INDOCHINOIS (DANG CONG SAN DONG DUONG - PCI)  (3)
 43. Jeunesse  (3)
 44. REVOLUTION D'AOUT  (3)
 45. Marxisme  (3)
 46. Vietnam. Politics and government. 20th century  (2)
 47. Communism. History. Vietnam  (2)
 48. Communisme et intellectuels. Vietnam  (2)
 49. BAO DAI  (2)
 50. Exil  (2)
 51. Intellectuels vietnamiens. Vietnam  (2)
 52. REPUBLIQUE DU VIET-NAM (SUD)  (2)
 53. UNION SOVIETIQUE  (2)
 54. MEMOIRE  (2)
 55. Anticommunisme  (2)
 56. Vietnam. 1945-1975  (2)
 57. PERIODIQUE  (2)
 58. Communisme. Histoire. Vietnam  (2)
 59. Etats-Unis  (2)
 60. VO NGUYEN GIAP  (2)
 61. NGO DINH DIEM  (2)
 62. LUTTE (INDEPENDANCE)  (2)
 63. POLITICIEN  (2)
 64. JOURNALISME  (2)
 65. VIETNAM DU NORD  (2)
 66. ARMEE  (2)
 67. REVOLUTIONNAIRE  (2)
 68. Guerre du Vietnam (1961-1975)  (2)
 69. Communism. Vietnam  (2)
 70. GUERRE D'INDOCHINE  (2)
 71. CHINE  (2)
 72. Europe de l'Est  (2)
 73. LUTTE (NATIONALISTE)  (2)
 74. PARTI DES TRAVAILLEURS DU VIET NAM (DANG LAO DONG)  (2)
 75. REVUE  (2)
 76. SYSTEME POLITIQUE  (2)
 77. REFORME AGRAIRE  (1)
 78. Vietnam. Politics and government. 1945-1975  (1)
 79. REFORME  (1)
 80. Paysannerie  (1)
 81. Autres open sub menu

Auteur 

 1. Thanh Tin  (3)
 2. Nguyen Van Canh  (3)
 3. Thành Tín  (3)
 4. Nguyễn Văn Canh  (3)
 5. Đảng Cộng Sản Việt Nam  (2)
 6. Đức Vượng  (2)
 7. Bui Anh Trinh  (2)
 8. Lê Huy Bảo  (2)
 9. Phạm Quang Trình  (2)
 10. Le Huy Bao  (2)
 11. Lê Văn Yên  (2)
 12. Bùi Anh Trinh  (2)
 13. Cao Xuân Long  (2)
 14. Le Trong Quat  (2)
 15. Lê Trọng Quát  (2)
 16. Le Van Yen  (2)
 17. Pham Quang Trinh  (2)
 18. Duc Vuong  (2)
 19. Cao Xuan Long  (2)
 20. Vũ Ngọc Am  (1)
 21. Dang Van Mam  (1)
 22. Trần Đình Quảng  (1)
 23. Cao Tu Thanh  (1)
 24. Van Vuong  (1)
 25. Nguyen Duc Binh  (1)
 26. Nguyen Quoc Bao  (1)
 27. Tran Dan  (1)
 28. Nguyễn Đình Nhơn  (1)
 29. Nguyễn Thanh Ty  (1)
 30. Duyên Anh  (1)
 31. Phạm Như Thơm  (1)
 32. Bùi Xuân Quang (2)  (1)
 33. Nguyễn Duy Hùng  (1)
 34. Cao The Dung  (1)
 35. Nguyễn Gia Kiểng  (1)
 36. Nguyen Huy Hung  (1)
 37. Hoang Co Thuy  (1)
 38. Đặng Đình Thúy  (1)
 39. Đinh Lâm Thanh  (1)
 40. Chính Đạo  (1)
 41. Nguyễn Hữu Liêm  (1)
 42. Bui Xuan Quang (1). éditeur de Đường Mới - La Voie Nouvelle  (1)
 43. Nguyen A Doc Lap  (1)
 44. Thông tấn xã Việt Nam  (1)
 45. Bùi Xuân Quang (1)  (1)
 46. Học viện chính trị công an nhân dân  (1)
 47. Thế Giang  (1)
 48. Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước  (1)
 49. Nguyễn Văn Lục  (1)
 50. Huu Khanh  (1)
 51. Mai Văn An, Vincent  (1)
 52. Duyen Anh  (1)
 53. Michel Tauriac  (1)
 54. Nguyen The Anh  (1)
 55. Nguyen Manh Con  (1)
 56. Nguyen Huu Nghia  (1)
 57. Lê Hữu Nghĩa  (1)
 58. Thép Mới  (1)
 59. Lê Quốc Trung  (1)
 60. Lý Tuấn  (1)
 61. Bui Xuan Quang (2).professeur à l'Université de Paris X (Nanterre)  (1)
 62. Văn Vương  (1)
 63. Le Quoc Trung  (1)
 64. Mạch Quang Thắng  (1)
 65. Nguyen Gia Kieng  (1)
 66. Vu Quoc Khanh  (1)
 67. Hong Ha  (1)
 68. Trần, Đĩnh  (1)
 69. Lê Văn Lý  (1)
 70. Phan Huy Đường  (1)
 71. Trần Dần  (1)
 72. Dinh Lam Thanh  (1)
 73. Phạm, Ngọc Hiền  (1)
 74. Vũ, Thị Minh Hương  (1)
 75. Thep Moi  (1)
 76. Trần Đức Lương  (1)
 77. Nguyễn Đức Bình  (1)
 78. Chu Thuong Van  (1)
 79. Vuong Huu Bot  (1)
 80. Son Tung  (1)
 81. Autres open sub menu

Date de parution 

Affiner à partir de Affiner jusqu'à
 1. Avant 1978  (8)
 2. 1978 à 1990  (11)
 3. 1991 à 1997  (19)
 4. 1998 à 2005  (41)
 5. Après 2005  (29)
 6. Autres open sub menu

Editeur 

 1. Dang Cong san Viet Nam. Ban chap hanh trung uong  (1)
 2. Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban chấp hành trung ương  (1)
 3. Nha xuat ban N.T. Dan Tien  (1)
 4. Nhà xuất bản N.T. Dân Tiến  (1)
 5. [Auto édition]  (2)
 6. ACSAV - Center for Vietnamese Studies  (1)
 7. Bien Moi xuat ban  (1)
 8. Biển Mới xuất bản  (1)
 9. Chỉ Thảo  (2)
 10. Chính trị quốc gia  (1)
 11. Cứu Thế Tùng Thư  (1)
 12. Đa Nguyên  (1)
 13. Dang Lao Dong Viet Nam  (1)
 14. Hai Ma  (1)
 15. Hải Mã  (1)
 16. Kien Quoc  (2)
 17. Kiến Quốc  (2)
 18. Lang Van  (4)
 19. Làng Văn  (4)
 20. Nam A  (2)
 21. Nam Á  (2)
 22. Nam Viet  (2)
 23. Nam Việt  (2)
 24. Nguoi Viet Xuat Ban  (1)
 25. Người Việt Xuất Bản  (1)
 26. Nha xuat ban Chinh tri quoc gia  (17)
 27. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia  (25)
 28. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật  (1)
 29. Nha xuat ban Cong an nhan dan  (1)
 30. Nhà xuất bản Công an nhân dân  (1)
 31. Nha xuat ban Dai hoc Quoc gia Thanh pho Ho Chi Minh  (1)
 32. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thanh phố Hồ Chí Minh  (1)
 33. Nha xuat ban Hai Phong  (1)
 34. Nhà xuất bản Hải Phòng  (1)
 35. Nha xuat ban Kim Dong  (2)
 36. Nhà xuất bản Kim Đồng  (2)
 37. Nhà xuất bản Lao động  (1)
 38. Nha xuat ban ly luan chinh tri  (1)
 39. Nhà xuất bản lý luận chính trị  (1)
 40. Nha xuat ban Nghe An  (1)
 41. Nhà xuất bản Nghệ An  (1)
 42. Nha xuat ban Nhan Quyen  (1)
 43. Nha xuat ban Sach giao khoa Mac - Lenin  (3)
 44. Nhà xuất bản Sách giáo khoa Mác - Lênin  (3)
 45. Nha xuat ban Su that  (1)
 46. Nhà xuất bản Sự thật  (1)
 47. Nha xuat ban Thanh Nien  (2)
 48. Nhà xuất bản Thanh Niên  (2)
 49. Nha xuat ban Thong tan  (2)
 50. Nhà xuất bản Thông tấn  (2)
 51. Nha xuat ban Tong hop Thanh pho Ho Chi Minh  (1)
 52. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  (1)
 53. Nha xuat ban Tram Hoa  (2)
 54. Nhà xuất bản Trăm Hoa  (2)
 55. Nha xuat ban Tre  (2)
 56. Nhà xuất bản Trẻ  (3)
 57. Nhà xuất bản Tự Do  (1)
 58. Saigon Press  (2)
 59. sans mention d'éditeur  (3)
 60. Tác giả xuất bản  (1)
 61. Tan Van xuat ban  (1)
 62. Tân Văn xuất bản  (1)
 63. Thiện Chí  (1)
 64. Thời Luận  (1)
 65. Thong Luan xuat ban  (1)
 66. Thông Luận xuất bản  (1)
 67. Tieng Que Huong  (1)
 68. Tiếng Quê Hương  (1)
 69. Tu Sach Nghien Cuu  (1)
 70. Turpin Presse  (1)
 71. Ủy ban truy tố tội ác Đảng Cộng Sản Việt Nam xuất bản  (1)
 72. Van Hoa  (1)
 73. Văn Hóa  (1)
 74. Van Nghe  (2)
 75. Văn nghệ  (2)
 76. Vien Dong  (3)
 77. Viễng Đông  (3)
 78. Vietnews  (1)
 79. Xuan Thu  (2)
 80. Xuân Thu  (2)
 81. Autres open sub menu

Elargir la recherche à tous les documents

Elargir la recherche à tous les documents

de cet auteur:

 1. Thanh Tin
 2. Nguyen Van Canh
 3. Thành Tín
 4. Nguyễn Văn Canh
 5. Đảng Cộng Sản Việt Nam

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Vous pouvez relancer votre recherche :
 • dans le SUDOC (catalogue français des bibliothèques de l'enseignement supérieur et de la recherche)
 • dans WorldCat (catalogue international)
 • dans Google Scholar
 • dans Isidore (moteur de recherche du CNRS)
 • dans BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

Vous pouvez aussi :

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.