skip to main content
Langue :
Afficher les résultats avec :

Résultats 1 - 10 sur 482  pour Tout le catalogue

résultats 1 2 3 4 5 next page
N'afficher que
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Thèse ou mémoire
Ajouter au Panier

Essai sur l'évolution et le symbolisme du costume officiel masculin sous la dynastie des Qing (1644-1911)

Keng, Gabrielle

Disponible(->>)

2
Pékin à l'ombre du mandat céleste : vie quotidienne et gouvernement urbain sous la dynastie Qing, 1644-1911
Material Type:
Thèse ou mémoire
Ajouter au Panier

Pékin à l'ombre du mandat céleste : vie quotidienne et gouvernement urbain sous la dynastie Qing, 1644-1911

Gabbiani, Luca

Appartient à la collection : En temps & lieux, 25, ISSN 1962-7505

Paris. Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, DL 2011, cop. 2011

Disponible(->>)

3
Dictionnaire de la civilisation chinoise : du néolithique au début de la dynastie Qing, XVIIe siècle histoire, littérature, hommes et femmes illustres
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Dictionnaire de la civilisation chinoise : du néolithique au début de la dynastie Qing, XVIIe siècle histoire, littérature, hommes et femmes illustres

Steens, Eulalie (1959-...) ; Decaux, Alain (1925-2016)

[Monaco] : Éd. du Rocher : J.-P. Bertrand, DL 1996

Disponible(->>)

4
晚清国家与社会 = State and society in late Qing, Wan Qing guo jia yu she hui = State and society in late Qing
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

晚清国家与社会 = State and society in late Qing, Wan Qing guo jia yu she hui = State and society in late Qing

Appartient à la collection : Zhongguo she hui ke xue yuan zhong dian xue ke jian she gong cheng cong shu . Wan Qing shi xue ke, 中国社会科学院重点学科建设工程丛书. 晚清史学科

北京. 社会科学文献出版社 ; Beijing. She hui ke xue wen xian chu ban she, 2007

Disponible(->>)

5
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

清代經濟史論文集 (一) = Collected essays in the economic history of Qing China, Qing dai jingji shi lunwen ji (1) = Collected essays in the economic history of Qing China

王業鍵 ; Wang Yejian

Appartient à la collection : Shi xue cong shu, 史學叢書, 53

臺北. 稻鄉出版社 ; Taipei. Daoxiang chubanshe, 2003

Disponible(->>)

6
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

清代經濟史論文集 (二) = Collected essays in the economic history of Qing China, Qing dai jingji shi lunwen ji (2) = Collected essays in the economic history of Qing China

王業鍵 ; Wang Yejian

Appartient à la collection : Shi xue cong shu, 史學叢書, 54

臺北. 稻鄉出版社 ; Taipei. Daoxiang chubanshe, 2003

Disponible(->>)

7
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

清代經濟史論文集 (三) = Collected essays in the economic history of Qing China, Qing dai jingji shi lunwen ji (3) = Collected essays in the economic history of Qing China

王業鍵 ; Wang Yejian

Appartient à la collection : Shi xue cong shu, 史學叢書, 55

臺北. 稻鄉出版社 ; Taipei. Daoxiang chubanshe, 2003

Disponible(->>)

8
Material Type:
Revue
Ajouter au Panier

清史研究 = Studies in Qing history, Qing shi yan jiu = Studies in Qing history

清史研究编辑部 ; Qing shi yan jiu bian ji bu

北京. 中国人民大学书报资料中心 ; Beijing. Zhongguo ren min da xue shu bao zi liao zhong xin, 1991 -

Pour consulter ce document, s'adresser aux bibliothécaires(->>)

9
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Qing dai tongshi : Vols.1-5

Xiao yishan

Beijing. Zhongwen chubanshe, 198609

Disponible(->>)

10
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Qing shi yanjiu ji : Vol.1

Beijing. Zhongguo renming daxue, 1980

Disponible(->>)

Résultats 1 - 10 sur 482  pour Tout le catalogue

résultats 1 2 3 4 5 next page

Refine Search Results

N'afficher que

 1. Ressources en ligne (2)

Affiner vos résultats

Type de ressource 

 1. Livres  (471)
 2. Thèses ou mémoires  (6)
 3. Revues  (4)
 4. Audiovisuel  (1)
 5. Autres open sub menu

Localisation 

 1. Descartes  (10)
 2. Descartes - IAO  (450)
 3. Autres open sub menu

Sujet 

 1. Chine  (324)
 2. DYNASTIE QING  (322)
 3. Histoire  (217)
 4. SOURCES HISTORIQUES  (86)
 5. Chine. 1644-1912 (Dynastie mandchoue)  (85)
 6. Archives  (85)
 7. REPUBLIQUE  (71)
 8. ILLUSTRATION  (57)
 9. DYNASTIE MING  (56)
 10. image  (54)
 11. PERIODIQUES  (53)
 12. Dessin  (53)
 13. China. History. Qing dynasty, 1644-1912  (45)
 14. BIOGRAPHIE  (35)
 15. Culture  (33)
 16. DYNASTIE  (32)
 17. Politique  (31)
 18. Chine. 1368-1644 (Dynastie des Ming)  (30)
 19. HISTOIRE POLITIQUE  (23)
 20. VILLE  (22)
 21. Droit  (21)
 22. DOCUMENT  (20)
 23. LITTERATURE  (20)
 24. EMPEREUR  (18)
 25. SOCIETE  (16)
 26. HISTOIRE ECONOMIQUE  (16)
 27. HISTOIRE URBAINE  (16)
 28. PROVINCE  (16)
 29. tradition  (15)
 30. China. History. Ming dynasty, 1368-1644  (14)
 31. Commerce  (14)
 32. ECONOMIE  (14)
 33. Relations internationales  (14)
 34. GOUVERNEMENT  (13)
 35. SYSTEME POLITIQUE  (13)
 36. TAIWAN(FORMOSE)  (12)
 37. Histoire contemporaine  (12)
 38. pouvoir  (12)
 39. TAIWAN  (12)
 40. BEIJING(PEKIN)  (12)
 41. Guerre  (12)
 42. RELATIONS  (12)
 43. histoire culturelle  (11)
 44. Japon  (11)
 45. IDEOLOGIE  (11)
 46. REBELLION  (11)
 47. Femme  (10)
 48. gouvernement local  (10)
 49. MOUVEMENT POLITIQUE  (10)
 50. Histoire sociale  (10)
 51. Chine. Sources. 1644-1912 (Dynastie mandchoue)  (9)
 52. Law. History. China  (9)
 53. COUTUME  (9)
 54. MONOGRAPHIE LOCALE  (9)
 55. COMMERCE EXTERIEUR  (9)
 56. revolution  (8)
 57. SHANGHAI  (8)
 58. Philosophie  (8)
 59. GUERRE SINO-JAPONAISE  (8)
 60. China. History Sources. Qing dynasty, 1644-1912  (8)
 61. Photographie  (7)
 62. DYNASTIE YUAN  (7)
 63. diplomatie  (7)
 64. Art  (7)
 65. REFORME  (7)
 66. Religion  (7)
 67. recherche  (7)
 68. PENSEE  (7)
 69. ROMAN  (7)
 70. DROIT PENAL  (7)
 71. Education  (6)
 72. SYSTEME JUDICIAIRE  (6)
 73. LOI  (6)
 74. Opium  (6)
 75. Droit. Histoire. Chine  (6)
 76. Science politique  (6)
 77. Histoire du droit  (6)
 78. GUERRE DE L'OPIUM  (6)
 79. Droit civil  (5)
 80. Gestion  (5)
 81. Autres open sub menu

Auteur 

 1. 国家图书馆分馆  (53)
 2. Guojia tushu guan fen guan  (53)
 3. Zhang Haiying  (9)
 4. Zhang Haipeng 张海鹏  (9)
 5. Thiriez, Regine  (4)
 6. Zhuang Jifa  (4)
 7. 莊吉發  (4)
 8. Taiwan yin hang.Jing ji yan jiu shi  (4)
 9. Wang Yejian  (3)
 10. Luo Qing  (3)
 11. 臺灣銀行.經濟硏究室  (3)
 12. Henriot, Christian  (3)
 13. Zhou Feng  (3)
 14. Liang Zhiping  (3)
 15. 王業鍵  (3)
 16. 熊, 月之  (3)
 17. Xiong, Yuezhi  (3)
 18. 巫, 仁恕  (2)
 19. Jiang Longzhao  (2)
 20. Pu Yi  (2)
 21. Xiao yishan  (2)
 22. 黃富三  (2)
 23. Lu Naiyan  (2)
 24. Zhongguo ren min da xue.qing shi yan jiu suo  (2)
 25. Wu, Renshu  (2)
 26. École normale supérieure de Lyon  (2)
 27. Rowe, William T  (2)
 28. 王尔敏  (2)
 29. Zheng Tianting 郑天挺  (2)
 30. Wang Hongbin  (2)
 31. Wen Da  (2)
 32. Zhongguo qing nian chu ban she.Bian ji bu  (2)
 33. Wang Ermin  (2)
 34. Zhu Yong  (2)
 35. Kashima, Morinosuke  (2)
 36. Shen Tianyou  (2)
 37. Huang Fusan  (2)
 38. Fu dan da xueLi shi xi.Shanghai, Zhongguo  (2)
 39. 中国青年出版社.编辑部  (2)
 40. 复旦大学历史系.上海,中国  (2)
 41. 姜龍昭  (2)
 42. Zhuang Jifa 莊吉發  (2)
 43. Zhang Shunhui  (2)
 44. Chen Jiexian  (2)
 45. Struve, Lynn A  (2)
 46. Sun Qian  (1)
 47. Kong Xiangji  (1)
 48. Reynolds, Douglas Robertson  (1)
 49. Gu, Yingtai  (1)
 50. Zheng, Zhenman  (1)
 51. Feng Menglong 冯梦龙  (1)
 52. Crossley, Pamela Kyle  (1)
 53. Cang Xiuliang  (1)
 54. Zhonghua minguo manzu xiehui  (1)
 55. Qi Longwei  (1)
 56. 刁, 书仁  (1)
 57. Zhao, Xiaohua  (1)
 58. Pickowicz, Paul G  (1)
 59. Pan Jiezi  (1)
 60. Li, Hongquan  (1)
 61. Huai Xiaofeng 怀效锋  (1)
 62. Sung, Tzu-Hsuan  (1)
 63. Feng, Erkang  (1)
 64. Luo Zhiping  (1)
 65. Zhu Jinghua  (1)
 66. Shanxi Sheng tu shu guan.Taiyuan, Shanxi Sheng, China  (1)
 67. Sasaki, Yo  (1)
 68. Shen, Xiaoyun  (1)
 69. Fan jinmin  (1)
 70. Millward, James A  (1)
 71. 田涛  (1)
 72. Xu Guoying  (1)
 73. 蔡長林  (1)
 74. Fu, Chunyang  (1)
 75. Gao Chunping  (1)
 76. Tian, Tao  (1)
 77. Chen, Zhonghai  (1)
 78. Xu Hong  (1)
 79. 冯, 尔康  (1)
 80. Huang, Yongchang  (1)
 81. Autres open sub menu

Date de parution 

Affiner à partir de Affiner jusqu'à
 1. Avant 1971  (20)
 2. 1971 à 1984  (50)
 3. 1985 à 1996  (99)
 4. 1997 à 2009  (214)
 5. Après 2009  (80)
 6. Autres open sub menu

Langue 

 1. Chinois  (398)
 2. Anglais  (75)
 3. Français  (14)
 4. Japonais  (8)
 5. Autres open sub menu

Editeur 

 1. Ba Shu shu she  (2)
 2. Beijing da xue chu ban she  (3)
 3. Beijing Guji chubanshe  (2)
 4. Beijing tushuguan chubanshe  (1)
 5. Beijing Yan shan chu ban she  (3)
 6. Benshu bianji chuban  (3)
 7. Cambridge University Press  (2)
 8. Daoxiang chubanshe  (3)
 9. Fa lü chu ban she  (5)
 10. Fangzhi chubanshe  (3)
 11. Fayard  (2)
 12. Fujian ren min chu ban she  (3)
 13. Guangxi shi fan da xue chu ban she  (3)
 14. Guoli zhongyang tushuguan  (2)
 15. Guoshi guan  (6)
 16. Henan renmin chubanshe  (3)
 17. Huadong shifan daxue chubanshe  (2)
 18. Hubei renmin chubanshe  (3)
 19. Hunan ren min chu ban she  (3)
 20. Jiangsu guji chubanshe  (2)
 21. Kashima kenkyujo shuppan kai  (3)
 22. Les Presses de l'Université Laval  (1)
 23. Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si  (5)
 24. Longmen shudian  (2)
 25. Qilu shushe chuban  (2)
 26. Qing hua da xue chu ban she  (2)
 27. Quanguo tushuguan wenxian suowei fuzhi zhongxin  (53)
 28. Qunzhong chubanshe  (2)
 29. Ren min chu ban she  (8)
 30. Renmin jiaotong chubanshe  (1)
 31. Shang wu yin shu guan  (2)
 32. Shanghai gu ji chu ban she  (2)
 33. Shanghai kexue jishu wenxian chubanshe  (1)
 34. Shanghai ren min chu ban she  (9)
 35. Shanghai shu dian  (7)
 36. She hui ke xue wen xian chu ban she  (4)
 37. Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian  (2)
 38. Shumu wenxian chubanshe  (2)
 39. Sichuan renmin chubanshe  (3)
 40. Stanford university press  (2)
 41. Taiping shuju  (1)
 42. Taiwan sheng wen xian wei yuan hui  (4)
 43. Taiwan xuesheng shuju  (3)
 44. Tianjin gu ji chu ban she  (2)
 45. Tianjin ren min chu ban she  (3)
 46. University of California press  (4)
 47. University of Washington Press  (5)
 48. Wanxiang tushu gufen youxian gongsi  (10)
 49. Wenhai chubanshe  (6)
 50. Wenshizhe chubanshe  (6)
 51. Xiongshi tushu gufen youxian gongsi  (3)
 52. Xue sheng shu ju  (2)
 53. Xue yuan chu ban she  (2)
 54. Zhejiang ren min chu ban she  (4)
 55. Zhong hua shu ju  (10)
 56. Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo  (5)
 57. Zhong yang yan jiu yuan Taiwan shi yan jiu suo  (2)
 58. Zhongguo guang bo dian shi chu ban she  (2)
 59. Zhongguo qing nian chu ban she  (12)
 60. Zhongguo qing nian chu ban she Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing  (2)
 61. Zhongguo renmin daxue chubanshe  (4)
 62. Zhongguo she hui ke xue chu ban she  (6)
 63. Zhongguo zheng fa da xue chu ban she  (2)
 64. Zhongguo zhengfa daxue chubanshe  (2)
 65. 上海人民出版社  (4)
 66. 中国广播电视出版社  (2)
 67. 中国政法大学出版社  (3)
 68. 中国青年出版社 新华书店北京发行所发行  (2)
 69. 中央研究院臺灣史研究所  (2)
 70. 全国图书馆文献缩微复制中心  (53)
 71. 商务印书馆  (2)
 72. 天津古籍出版社  (2)
 73. 学苑出版社  (2)
 74. 广西师范大学出版社  (2)
 75. 文史哲出版社  (6)
 76. 法律出版社  (2)
 77. 社会科学文献出版社  (3)
 78. 福建人民出版社  (2)
 79. 稻鄉出版社  (3)
 80. 臺灣省文獻委員會  (3)
 81. Autres open sub menu

Collection 

 1. Asian interactions and comparisons  (1)
 2. AsiaWorld  (1)
 3. Beijing guji congshu  (1)
 4. Canghai congkan  (1)
 5. Cong shu ji xuan  (2)
 6. Dazhong chuanbo xue congshu  (1)
 7. Dongfang lishi xueshu wenku  (3)
 8. Du shi kong jian yu zhi shi qun ti yan jiu shu xi  (1)
 9. Falu wenhua yanjiu zhongxin wencong  (1)
 10. Guojia tushu guan guji wenxian congkan  (53)
 11. Haiwai Zhongguo yanjiu congshu  (1)
 12. Hangzhou lishi congbian  (3)
 13. History of imperial China  (2)
 14. IAO - Note de Recherche - Working Paper  (1)
 15. Jiaoyu kexue congshu  (1)
 16. Jin dai fa lü shi yan jiu  (1)
 17. Jindai Zhongguo shiliao congkan  (4)
 18. Juemiao haoshu xilie  (3)
 19. Leiden series in comparative historiography  (1)
 20. Lishi wenxue xueshu congshu  (1)
 21. Minguo congshu Vol.III  (2)
 22. Minguo congshu Vol.IX  (1)
 23. Minguo shiliao biji congkan  (3)
 24. Minguo shixue congshu  (1)
 25. Mu yu shi shu wu  (2)
 26. Nihon gaiko shi  (3)
 27. Ningbo wen hua yan jiu gong cheng  (1)
 28. Publications on Asia of the Institute for Comparative and Foreign Area Studies  (1)
 29. Qing nian wen ku  (3)
 30. Qingdai jianghe honglao dang'an shiliao congshu  (3)
 31. Qingshi yanjiu congshu  (3)
 32. Shinsho toyoshi  (1)
 33. Shixue congshu  (1)
 34. Shixue congshu xilie  (3)
 35. Studies of the Weatherhead East Asian Institute, Columbia University  (2)
 36. Studies on modern China  (1)
 37. Taiwan li shi wen xian cong kan  (4)
 38. Taiwan yanjiu congkan  (2)
 39. UMI  (2)
 40. University of Hong Kong libraries publications  (2)
 41. Wan Qing si da mufu congshu  (2)
 42. Wang Ermin zuo pin xi lie  (1)
 43. Wen shi zhe xue jicheng  (4)
 44. Xin shi xue & duo yuan dui hua xi lie  (1)
 45. Xiongshi congshu  (3)
 46. Zhongguo jindai renwu riji congshu  (1)
 47. Zhongguo jindaishi ziliao huibian  (2)
 48. Zhongguo lidai diwang zhuanji  (1)
 49. Zhongguo lishi mingren dazhuan  (1)
 50. Zhongguo lüxue congkan  (2)
 51. Zhongguo she hui jing ji shi yan jiu cong shu  (1)
 52. Zhongguo shi da shang bang  (9)
 53. Zhongguo wen zhe lun ji  (1)
 54. Zhonghua chuanshi fadian  (1)
 55. Zhonghua lishi congshu  (1)
 56. Zhonghua minguoshi congshu  (3)
 57. Zhongyang yanjiu yuan jindai shi yanjiu suo zhuankan  (1)
 58. Zhongyang yanjiuyuan jindaishi yanjiusuo tekan  (1)
 59. 中国社会科学院重点学科建设工程丛书. 晚清史学科  (1)
 60. 中國文哲論集  (1)
 61. 十九世纪中国风情画  (1)
 62. 历代纪事本末  (1)
 63. 叢書集選  (2)
 64. 台明文庫  (1)
 65. 史學叢書系列  (3)
 66. 国家图书馆古籍文献丛刊  (53)
 67. 文史哲學集成  (4)
 68. 晚清四大幕府丛书  (2)
 69. 木魚石书屋  (2)
 70. 社会史丛书  (1)
 71. 社科文献学术文库  (1)
 72. 臺灣史料新刊  (1)
 73. 臺灣歷史文獻叢刊  (3)
 74. 臺灣歷史文獻叢刋  (1)
 75. 诉讼与证据前沿丛书  (1)
 76. 近代法律史研究  (1)
 77. 都市空间与知识群体研究书系  (1)
 78. 閲讀臺灣  (1)
 79. 青年文庫  (2)
 80. 頂尖人物  (1)
 81. Autres open sub menu

Droits (vidéos) 

 1. Consultation Ecole  (1)
 2. Prêt  (1)
 3. Autres open sub menu

Elargir la recherche à tous les documents

Elargir la recherche à tous les documents

de cet auteur:

 1. 国家图书馆分馆
 2. Guojia tushu guan fen guan
 3. Zhang Haiying
 4. Zhang Haipeng 张海鹏
 5. Thiriez, Regine

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Vous pouvez relancer votre recherche :
 • dans le SUDOC (catalogue français des bibliothèques de l'enseignement supérieur et de la recherche)
 • dans WorldCat (catalogue international)
 • dans Google Scholar
 • dans Isidore (moteur de recherche du CNRS)
 • dans BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

Vous pouvez aussi :

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.