skip to main content
Langue :
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
résultats 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nguyễn Thị Minh Khai : nữ chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Nguyễn Thị Minh Khai : nữ chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất

Đảng cộng sản Việt Nam. Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Hà Nội. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, 2015

Disponible(->>)

2
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Hồi ký Tâm "si-đa" : vượt lên cái chết

Trương, Thị Hồng Tâm

T.P. Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản Trẻ, cop. 2012

Disponible(->>)

3
Nhìn lại sử Việt : thời cận hiện đại, 1945-1975
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Nhìn lại sử Việt : thời cận hiện đại, 1945-1975

Le, Mạnh Hùng

Arlington, VA. Tổ Hợp Xuất Bản Miền Đông Hoa Kỳ, 2015

Disponible(->>)

4
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Dựa lưng nỗi chết

Phan, Nhật Nam

Westminster, CA. Nhà xuất bản Sống, 2015

Disponible(->>)

5
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ : Hành trình yêu nước

Nguyễn, Hữu Châu

[TP Hồ Chí Minh]. Nhà xuất bản Trẻ, 2012

Disponible(->>)

6
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Hoàng Quốc Việt tiểu sử

Phạm, Văn Bính (Ed.) ; Nguyễn, Khánh Bật (Ed.)

Appartient à la collection : Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và Cách mạng Việt Nam

Hà Nội. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, 2016

Disponible(->>)

7
Sài Gòn Chợ Lớn : qua những tư liệu qúy trước 1945
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Sài Gòn Chợ Lớn : qua những tư liệu qúy trước 1945

Nguyen, Duc Hiep

TP. Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản Văn hóa, văn nghệ, 2016

Disponible(->>)

8
Sài Gòn Chợ Lớn : ký ức tư đô thị và con người
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Sài Gòn Chợ Lớn : ký ức tư đô thị và con người

Nguyen, Duc Hiep

TP. Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản Văn hóa, văn nghệ, 2016

Disponible(->>)

9
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Bài sử khác cho Việt Nam

Tạ, Chí Đại Truoǹg

Gardena, CA. Văn Mới, 2015

Disponible(->>)

10
Đằng sau những nụ cười
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Đằng sau những nụ cười

Khánh Ly

Hà Nội. Nhà xuất bản Văn học, 2015

Disponible(->>)

résultats 1 2 next page

Refine Search Results

Affiner vos résultats

Sujet 

 1. Vietnam  (12)
 2. Vietnam. History. 1945-1975  (2)
 3. Communists. Biography. Vietnam  (2)
 4. Vietnamese Americans. Biography  (2)
 5. Vietnam. Ho Chi Minh City Chợ Lớn  (2)
 6. Vietnam. Social life and customs  (2)
 7. Vietnam. Ho Chi Minh City  (2)
 8. Statesmen. Biography. Vietnam  (1)
 9. Anti-communist movements. United States  (1)
 10. Vietnam. Politics and government. 1858-1945  (1)
 11. Phan, Thanh Gian (1796-1867)  (1)
 12. Vietnam. Histoire. 1945-...  (1)
 13. Malades. Autobiographie  (1)
 14. Philosophy. History. Vietnam. 20th century  (1)
 15. Catholic Church. Vietnam  (1)
 16. Femmes politiques. Vietnam  (1)
 17. Refugees. Biography. United States  (1)
 18. Catholiques. Vietnam  (1)
 19. Femmes révolutionnaires. Vietnam  (1)
 20. Đảng Đại Việt Cách Mạng  (1)
 21. Physicians. Biography. Vietnam (Democratic Republic)  (1)
 22. Minh Khai (1910-1941)  (1)
 23. Đặng, Văn Ngữ (1910-1967)  (1)
 24. Chợ Lớn (Vietnam). History  (1)
 25. Women politicians. Biography. Vietnam  (1)
 26. Lawyers. Biography. Vietnam  (1)
 27. Vietnam. Kings and rulers Biography  (1)
 28. Political persecution. Vietnam  (1)
 29. Ho Chi Minh City (Vietnam). History  (1)
 30. Nguyễn, Hữu Thọ (1910-1996)  (1)
 31. Buddhism. Vietnam  (1)
 32. Avocats. Biographies. Vietnam  (1)
 33. Communism and Christianity. Catholic Church  (1)
 34. Hoàng Quốc Việt (1905-1992)  (1)
 35. AIDS (Disease). Patients Biography. Vietnam  (1)
 36. Quang Trung. King of Vietnam (1752-1792)  (1)
 37. United States  (1)
 38. Singers. Biography. United States  (1)
 39. Catholic Church  (1)
 40. Vietnam. History Biography. 20th century  (1)
 41. Trương, Thị Hồng Tâm  (1)
 42. Vietnam War. 1961-1975  (1)
 43. Vietnam War, 1961-1975. Prisoners and prisons  (1)
 44. Vietnamese. Political activity. United States  (1)
 45. Nguyễn, Thị Thập  (1)
 46. United States. Orderly Departure Program  (1)
 47. Philosophers. Biography. Vietnam  (1)
 48. Bouddhisme. Vietnam. 20e siècle  (1)
 49. Vietnam. History. 1858-1945  (1)
 50. Vietnam. History. 1787-1858  (1)
 51. Vietnam. History  (1)
 52. Women revolutionaries. Biography. Vietnam  (1)
 53. Women communists. Biography. Vietnam  (1)
 54. Human rights. Vietnam  (1)
 55. Singers. Biography. Vietnam  (1)
 56. Chợ Lớn (Vietnam). History. 1698-1945  (1)
 57. Trần, Đức Thảo (1917-1993)  (1)
 58. Ho Chi Minh City (Vietnam). History. 1698-1945  (1)
 59. Civil rights. Vietnam  (1)
 60. Vietnamese Americans. Political activity  (1)
 61. Église catholique. Vietnam  (1)
 62. Philosophes. Biographies. Vietnam  (1)
 63. Vietnam (Democratic Republic)  (1)
 64. Khánh Ly  (1)
 65. Autres open sub menu

Date de parution 

Affiner à partir de Affiner jusqu'à

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Vous pouvez relancer votre recherche :
 • dans le SUDOC (catalogue français des bibliothèques de l'enseignement supérieur et de la recherche)
 • dans WorldCat (catalogue international)
 • dans Google Scholar
 • dans Isidore (moteur de recherche du CNRS)
 • dans BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

Vous pouvez aussi :

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.