skip to main content
Langue :
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
résultats 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nguyễn Thị Minh Khai : nữ chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Nguyễn Thị Minh Khai : nữ chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất

Đảng cộng sản Việt Nam. Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Hà Nội. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, 2015

Disponible(->>)

2
Nhìn lại sử Việt : thời cận hiện đại, 1945-1975
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Nhìn lại sử Việt : thời cận hiện đại, 1945-1975

Le, Mạnh Hùng

Arlington, VA. Tổ Hợp Xuất Bản Miền Đông Hoa Kỳ, 2015

Disponible(->>)

3
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ : Hành trình yêu nước

Nguyễn, Hữu Châu

[TP Hồ Chí Minh]. Nhà xuất bản Trẻ, 2012

Disponible(->>)

4
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Hoàng Quốc Việt tiểu sử

Phạm, Văn Bính (Ed.) ; Nguyễn, Khánh Bật (Ed.)

Appartient à la collection : Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và Cách mạng Việt Nam

Hà Nội. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, 2016

Disponible(->>)

5
Đặng Văn Ngữ : một trí tuệ Việt Nam
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Đặng Văn Ngữ : một trí tuệ Việt Nam

Trường Đại học Y Hà Nội

Hà Nội. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, 2014

Disponible(->>)

6
Tư tưởng triết học và giáo dục của Trần Đức Thảo
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Tư tưởng triết học và giáo dục của Trần Đức Thảo

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Hà Nội. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, 2015

Disponible(->>)

7
Đặc khảo về Phan Thanh Giản
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Đặc khảo về Phan Thanh Giản

Nguyễn, Thế Anh (Ed.)

Appartient à la collection : Tập san sử đ̣ịa

Hà Nội. Nhà xuất bản Hồng đức, 2015

Disponible(->>)

8
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX : nhân vật và sự kiện

Lê, Tâm Đắc ; Nguyễn, Đại Đồng

Hà Nội. Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia-Sự Thật, 2013

Disponible(->>)

9
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Sống còn với Đại Việt

Phạm, Bá Vịnh

[United States]. Đảng Đại Việt Cách Mạng, 2015

Disponible(->>)

10
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Hồi ký Tâm "si-đa" : vượt lên cái chết

Trương, Thị Hồng Tâm

T.P. Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản Trẻ, cop. 2012

Disponible(->>)

résultats 1 2 next page

Refine Search Results

Affiner vos résultats

Sujet 

 1. Vietnam  (12)
 2. Vietnam. History. 1945-1975  (2)
 3. Communists. Biography. Vietnam  (2)
 4. Vietnamese Americans. Biography  (2)
 5. Vietnam. Ho Chi Minh City Chợ Lớn  (2)
 6. Vietnam. Social life and customs  (2)
 7. Vietnam. Ho Chi Minh City  (2)
 8. Statesmen. Biography. Vietnam  (1)
 9. Anti-communist movements. United States  (1)
 10. Vietnam. Politics and government. 1858-1945  (1)
 11. Phan, Thanh Gian (1796-1867)  (1)
 12. Vietnam. Histoire. 1945-...  (1)
 13. Malades. Autobiographie  (1)
 14. Philosophy. History. Vietnam. 20th century  (1)
 15. Catholic Church. Vietnam  (1)
 16. Femmes politiques. Vietnam  (1)
 17. Refugees. Biography. United States  (1)
 18. Catholiques. Vietnam  (1)
 19. Femmes révolutionnaires. Vietnam  (1)
 20. Đảng Đại Việt Cách Mạng  (1)
 21. Physicians. Biography. Vietnam (Democratic Republic)  (1)
 22. Minh Khai (1910-1941)  (1)
 23. Đặng, Văn Ngữ (1910-1967)  (1)
 24. Chợ Lớn (Vietnam). History  (1)
 25. Women politicians. Biography. Vietnam  (1)
 26. Lawyers. Biography. Vietnam  (1)
 27. Vietnam. Kings and rulers Biography  (1)
 28. Political persecution. Vietnam  (1)
 29. Ho Chi Minh City (Vietnam). History  (1)
 30. Nguyễn, Hữu Thọ (1910-1996)  (1)
 31. Buddhism. Vietnam  (1)
 32. Avocats. Biographies. Vietnam  (1)
 33. Communism and Christianity. Catholic Church  (1)
 34. Hoàng Quốc Việt (1905-1992)  (1)
 35. AIDS (Disease). Patients Biography. Vietnam  (1)
 36. Quang Trung. King of Vietnam (1752-1792)  (1)
 37. United States  (1)
 38. Singers. Biography. United States  (1)
 39. Catholic Church  (1)
 40. Vietnam. History Biography. 20th century  (1)
 41. Trương, Thị Hồng Tâm  (1)
 42. Vietnam War. 1961-1975  (1)
 43. Vietnam War, 1961-1975. Prisoners and prisons  (1)
 44. Vietnamese. Political activity. United States  (1)
 45. Nguyễn, Thị Thập  (1)
 46. United States. Orderly Departure Program  (1)
 47. Philosophers. Biography. Vietnam  (1)
 48. Bouddhisme. Vietnam. 20e siècle  (1)
 49. Vietnam. History. 1858-1945  (1)
 50. Vietnam. History. 1787-1858  (1)
 51. Vietnam. History  (1)
 52. Women revolutionaries. Biography. Vietnam  (1)
 53. Women communists. Biography. Vietnam  (1)
 54. Human rights. Vietnam  (1)
 55. Singers. Biography. Vietnam  (1)
 56. Chợ Lớn (Vietnam). History. 1698-1945  (1)
 57. Trần, Đức Thảo (1917-1993)  (1)
 58. Ho Chi Minh City (Vietnam). History. 1698-1945  (1)
 59. Civil rights. Vietnam  (1)
 60. Vietnamese Americans. Political activity  (1)
 61. Église catholique. Vietnam  (1)
 62. Philosophes. Biographies. Vietnam  (1)
 63. Vietnam (Democratic Republic)  (1)
 64. Khánh Ly  (1)
 65. Autres open sub menu

Date de parution 

Affiner à partir de Affiner jusqu'à

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Vous pouvez relancer votre recherche :
 • dans le SUDOC (catalogue français des bibliothèques de l'enseignement supérieur et de la recherche)
 • dans WorldCat (catalogue international)
 • dans Google Scholar
 • dans Isidore (moteur de recherche du CNRS)
 • dans BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

Vous pouvez aussi :

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.