skip to main content
Langue :
Afficher les résultats avec :

计生政策, 生育选择与农村家庭发展 : 基于可持续生计分析框架, Ji sheng zheng ce, sheng yu xuan ze yu nong cun jia ting fa zhan : ji yu ke chi xu sheng ji fen xi kuang jia

石, 智雷 ; Shi, Zhilei

Appartient à la collection : 中南财经政法大学公共管理文库 Appartient à la collection : Zhong nan cai jing zheng fa da xue gong gong guan li wen ku

武汉. 湖北人民出版社 ; Wuhan. Hubei ren min chu ban she, 2015

Disponible(->>)

Descartes - IAO Magasin 7 (101C.15/32 ) Disponible
Emplacement Cote Statut / Description Date de retour Demander
101C.15/32 Empruntable mag. IAO En rayon
Select Request Option:
  • Type de document : Livre
  • Cote : 101C.15/32
  • Code-barres : IAO015068

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.